PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (245-254)
Wczesna interwencja logopedyczna u dzieci urodzonych z ciąż wysokiego ryzyka
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Mowa człowieka jest bardzo ważną umiejętnością, która kształtuje się od okresu prenatalnego. Rozwój mowy dziecka jest uzależniony od przebiegu porodu i zdrowia. W sytuacji trudności i powikłań stosuje się interwencję logopedyczną. Logopedia pomaga naprawić niedoskonałości w rozwoju mowy dziecka.
 
REFERENCJE (10)
1.
Clark L., Ireland C. (1998), Uczymy się mówić, mówimy, by się uczyć, Poznań.
 
2.
Gałkowski T. i in., (2005), Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki,Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, wyd. 1.
 
3.
Grabias S. (2003), Język w zachowaniach społecznych, wyd. UMCS Lublin.
 
4.
Jastrzębowska M. (2014), Logopedia – pytania i odpowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
5.
Kaczmarek L. (1988), Nasze dziecko uczy się mowy, Wydawnictwo Lubelskie.
 
6.
Kornas-Biela D. (1983), Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy. W: B. Rocławski, Opieka logopedyczna od poczęcia, Uniwersytet Gdański, Glottispol.
 
7.
Słodowik-Racaj E. (2000), O mowie dziecka, Warszawa „Żak”.
 
8.
Styczek I. (1969), Logopedia, PWN, Warszawa.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 
10.
Wczesna interwencja logopedyczna, czyli opieka od momentu narodzin, http://ulogopedy.pl/wczesna-in... (data dostępu: 28.09.2016).