PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
Trzylatek w przestrzeni przedszkola
Aleksandra Kruszewska
25-40
Percepcja postaw rodzicielskich a motywacja osiągnięć u kobiet studiujących
Jacek Łukasiewicz, Małgorzata Dubis, Ilona Gumińska-Sagan
89-114
Dotknąć, poczuć, zobaczyć, czyli edukacja przyrodnicza w terenie
Marta Czerniak-Czyżniak, Magdalena Kołodziejska
209-222
STRESZCZENIE
Nasz pełen technologii i jej nowinek wiek przyzwyczaił nas do postępu i wzrostu jakości wykluwającego się najpierw w głowach, gabinetach i laboratoriach badaczy wyposażonych w solidne teorie. W przypadku kształcenia i wychowania jest inaczej. Tu poprawa jakości kiełkuje głównie w głowach oraz działaniu praktyków, którzy „chcą chcieć”. Szalenie ważną rolą badaczy jest wyszukiwanie, rozwijanie, uogólnianie i upowszechnianie ich najlepszych doświadczeń. Kluczowe jest też zrozumienie kontekstu kulturowego i organizacyjnego, w jakim dane pomysły są i mogą być efektywne. W swoim czasie zajmowałam się szkoleniem instruktorów harcerskich z całej Polski. I każdy kurs oraz ich inne spotkania bazowały w ogromnym stopniu na tym, co przywieźli ze sobą uczestnicy – właśnie na ich dobrych praktykach, choć wtedy to się inaczej nazywało. Dlatego z wielkim zadowoleniem przyjmuję wszystkie prace tej trzeciej już międzynarodowej konferencji poświęconej dobrym praktykom w kształceniu i wychowaniu. Z jeszcze większym zadowoleniem powitam ich wykorzystanie w placówkach edukacyjno-wychowawczych naszego miasta i kraju. Żeby tak było, poza publikacją materiałów, niezbędne są inne formy upowszechnienia wyników tej i podobnych konferencji. Najważniejsi są tu bowiem ci, którym „chce się chcieć” i którzy mają przestrzeń do dokonywania pozytywnych zmian w swojej pracy. Często ludzie, którzy sami poszukują efektywnego rozwiązania jakiegoś problemu związanego ze swoją pracą. Innymi słowy, ważne są ich autonomia w działaniu i motywacja do niego. Nierzadkie bowiem jest zjawisko niskiej, w skali masowej, efektywności „odgórnie” wdrożonych rozwiązań, które znakomicie się sprawdzały u pasjonatów i w fazie eksperymentalnej. Dlatego przedstawiając dobre praktyki i ich pozytywne skutki oraz zachwycając się nimi, warto pokusić się o refleksję nad rolą tych dwóch czynników w powodzeniu danego rozwiązania. Chciałabym podziękować autorom wszystkich prac za bogaty zestaw inspirujących materiałów. Czytelnikom zaś życzę, by znaleźli w tym bogactwie coś dla siebie, coś, co pozwoli udoskonalić własną pracę, rozwiązać jakiś problem czy problemy, zainspiruje do stworzenia własnych oryginalnych rozwiązań.
Journals System - logo
Scroll to top