PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (223-244)
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu: Projekt Bohaterskiej Wyobraźni w edukacji
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Analiza zjawisk związanych z poczuciem odrzucenia i wyobcowania człowieka we współczesnym świecie przekonuje coraz większą grupę psychologów i pedagogów do podejmowania tematyki wykluczenia społecznego w szerokim aspekcie badawczym oraz analizy różnych sposobów przeciwdziałania mu. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie, co może być źródłem poczucia wykluczenia społecznego i w jaki sposób można podejmować działania ograniczające to zjawisko wśród młodzieży. Na przykładzie programu edukacyjnego Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (ang. Heroic Imagination Project) zostały opisane wybrane interwencje i wskazane naukowe uzasadnienie do ich stosowania. Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, który realizowany jest w Polsce dzięki jego twórcy i głównemu propagatorowi prof. Philipowi Zimbardo, jest zweryfikowaną naukowo interwencją edukacyjną stosowaną w różnych krajach świata jako dobra praktyka. Wspiera rozwój kompetencji nauczyciela i przyczynia się do wprowadzenia pozytywnych zmian w postawach uczniów.
 
REFERENCJE (51)
1.
Aronson J. (2002), Stereotype threat: Contending and coping with unnerving expectations. W: J. Aronson (red.), Improving academic achievement: Impact of psychological factors on education. CA: Academic Press, San Diego.
 
2.
Aronson E., Wilson T.D, Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna, serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań.
 
3.
Bandura A., Self-efficacy; toward a unifying theory of behavioral change, „Psychological Review”, nr 84, 1977, s. 191–215.
 
4.
Blackwell L., Trzesniewski K., Dweck C. (2007), Implicit Theories of Intelligence Predict Achievement Across an Adolescent Transition: A Longitudinal Study and an Intervention, „Child Development”, Vol. 78, nr 1, s. 246−263.
 
5.
Dewall C.N., Baumeister R.F. Alone but feeling no pain: Effects of social exclusion on physical pain tolerance and pain threshold, affective forecasting, and interpersonal empathy „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 91, 2006, s. 1–15.
 
6.
Dickerson S.S., Wilkins C., Zimbardo Ph.G. (2013), Constructing Psychological Interventions to Transform Education, Heroic Imagination Project, San Francisco.
 
7.
Duckworth A.L., Grant H., Loew B., Oettingen G., Gollwitzer P.M., Self‐regulation strategies improve self‐discipline in adolescents: Benefits of mental contrasting and implementation intentions, „Educational Psychology”, nr 31(1), 2011, s. 17−26.
 
8.
Dweck C. (2008), Mindsets and Math/Science Achievement. Prepared for the Carnegie Corporation of New York-Institute for Advanced Study Commission on Mathematics and Science Education Math and Science Grades. Dweck C. (2014), Nowa psychologia sukcesu, Muza S.A., Warszawa.
 
9.
Frydenberg E., Lewis R., Bugalski K., Cotta A., Mccarthy C., Luscombe-Smith N., Finn J.D., Withdrawing from school, „Review of Educational Research”, nr 59, 1989, s. 117–142.
 
10.
Garcia J., Cohen G.L. (2011), A social psychological perspective on educational intervention, The Behavioral Foundations of Policy.
 
11.
Gollwitzer P.M., Sheeran P., Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and processes, „Advances of Experimental Social Psychology”, nr 38, 2006, s. 69–119.
 
12.
Good C., Aronson J., Inzlicht M., Improving adolescents’ standardized test performance: An intervention to reduce the effects of stereotype threat, „Journal of Applied Developmental Psychology”, nr 24, 2003, s. 645–662.
 
13.
Good C., Dweck C.S. (2003), The effects of a stereotype threatening environment on women’s sense of belonging to mathematics (Unpublished raw data), Columbia University, New York.
 
14.
Hagerty B.M.K., Patusky K., Developing a Measure Of Sense of Belonging, „Nursing Research”, nr 44 (1), 1995, s. 9–13.
 
15.
Haynes T.L., Perry R.P., Stupnisky R.H., Daniels L.M. (2009), A review of attributional retraining treatments: Fostering engagement and persistence in vulnerable college students. W: Higher Education: Handbook of Theory and Research, Springer, The Netherlands, s. 227–271.
 
16.
Iinzlicht M., Good C. (2006), How environments threaten academic performance, self-knowledge, and sense of belonging. W: S. Levin (red.), C. Van Laar . Mahwah.
 
17.
Stigma and Group Inequality: Social Psychological Approaches, NJ: Erlbaum, s. 129–150.
 
18.
Kerr N.L., Levine J.M. (2008), The Detectin of Social Exclusion. Evolution and Beyond „Group Dynamics: Theory, Research, and Practice”, Vol. 12, nr 1, s. 39–52.
 
19.
Leary M.R., Baumeister R.F. (2000), The nature and function of self-esteem: Sociometer theory. W: M.P. Zanna (red.), Advances in experimental social psychology, Vol. 32, CA: Academic Press, San Diego, s. 1–62.
 
20.
Leary M.R., Schreindorfer L.S., Haupt A.L., The role of low self-esteem in emotional and behavioral problems: Why is low self-esteem dysfunctional?, „Journal of Social and Clinical Psychology”, nr 14, 1995, s. 297–314.
 
21.
Leary M.R., Tambor E.S., Terdal S.K., Downs D.L., Self-esteem as an interpersonal monitor: The sociometer hypothesis, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 68, 1995, s. 518–530.
 
22.
Levitas R., (2005) [1999], Inclusive society? Social exclusion and New Labour (second edition), Palgrave, London.
 
23.
Levitas R., Pantazis C., Fahmy E., Gordon D., Lloyd E., Patsios D. (2007), The Multi-dimensional Analysis of Social Exclusion, Department of Sociology and School for Public Policy, University of Bristol, Bristol.
 
24.
Major B., Spencer S., Schmader T., Wolfe C., Crocker J., Coping with negative stereotypes about intellectual performance. The role of psychological disengagement, „Personality and Social Psychology Bulletin”, nr 24, 1998, s. 34–50.
 
25.
Maslow A.H. (1954), Motivation and personality, NY: Harper, New York.
 
26.
Miller R.L., Wozniak W., Counter-attitudinal advocacy: Effort vs. self-generation of arguments, „Current Research in Social Psychology”, nr 6, 2001, s. 46–55.
 
27.
Napoli M., Marsiglia F., Kulis S., Sense of belonging to school as a protective factor against drug abuse among Native American urban adolescents in the Southwest, „Journal of Social Work Practice in the Addictions”, nr 3(2), 2003, s. 25–42.
 
28.
Nowak A. (2012), Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 
29.
Palacio R.J. (2012), Wonder, Penguin Random House, New York.
 
30.
Poole C., Prevention is Better than Cure: coping skills training for adolescents at school, „Educational Psychology in Practice”, nr 20 (2), 2004, s. 117–134.
 
31.
Pronin E., Steele C.M., Ross L., Identity bifurcation in response to stereotype threat: Women and mathematics, „Journal of Experimental Social Psychology”, 40, 2004, s. 152–168.
 
32.
Pyżalski J. (2012), Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Impuls, Kraków.
 
33.
Schmader T., Johns M., Converging evidence that stereotype threat reduces working memory capacity, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 85, 2003, s. 440–452.
 
34.
Simmons R. (2002), Odd girl out: The hidden culture of aggression in girls, Houghton-Mifflin, New York.
 
35.
Steele C.M., A threat in the air: How stereotypes shape intellectual identity and performance, „American Psychologist”, nr 52, 1997, s. 613–629.
 
36.
Szarfenberg R., Marginalizacja i wykluczenie społeczne – stare problemy w nowej rzeczywistości, „PULSS Kujawsko-Pomorski”, 2005, ROPS, Toruń.
 
37.
Taylor V. J., Walton G., Stereotype threat undermines academic learning, „Personality and Social Psychology Bulletin”, nr 37, 2011, s. 1055–1067.
 
38.
Todman L.C., Taylor J.S., Cochrane K., Arbaugh-Korotko, J. Berger J., Burt E, Caponi M, Houston E, HAhn A.K, Mandeleew D, Social exclusion indicators for the United States, „Journal of Individual Psychology”, nr 65(4), 2009, s. 330–359.
 
39.
Twenge J.M., Baumeister R.F., Dewall C.N., Ciarocoo N.J., Bartles J.M., Social exclusion decreases prosocial behavior, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 92, 2007, s. 56–66.
 
40.
Twenge J.M., Baumeister R.F., Tice D.M., Stucke T.S., If you can’t join them, beat them: Effects of social exclusion on aggressive behavior, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 81, 2001, s. 1058–1069.
 
41.
Urban B. Geneza i psychospołeczne mechanizmy marginalizacji współczesnej młodzieży polskiej. W: F. Kozaczuk (red.), (2005), Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
42.
Walton G.M., Cohen G.L., A Question of Belonging: Race, Social Fit, and Achievement, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 92 (1), 2007, s. 82–96.
 
43.
Weiner B., An attributional theory of achievement motivation and emotion, „Psychological Review”, nr 92, 1985, s. 548–573.
 
44.
Wilczyńska-Kwiatek A., Outcast youngsters: Psychosocial conditions of social exclusion risk, „International Journal on Disability and Human Development”, nr 8 (2), 2009, s. 175–179, ISSN 2101-1231.
 
45.
Wilczyńska A., Gniewni wykluczeni, „Charaktery, 2015, Kielce.
 
46.
Wilczyńska A., Uwarunkowania radzenia sobie młodzieży w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym, Wydawnictwo: UŚ, Katowice 2013.
 
47.
Wilczyńska A., Januszek M., Bargiel-Matusiewicz K., The Need of Belonging and Sense of Belonging versus Effectiveness of Coping, „Polish Psychological Bulletin”, nr 46(1), 2015, s. 72−81.
 
48.
Wiseman R. (2009), Queen bees and wannabes: Helping your daughter survive cliques, gossip, boyfriends, and the new reality of girl world, Potter Harmony, New York.
 
49.
Yalom I. (2005), The Theory and Practice of Group Psychotherapy, Fifth Edition, Basic Books, New York.
 
50.
Yeager D.S., Walton G.M., Social-psychological interventions in education: They’re not magic, „Review of Educational Research”, nr 81, 2011, s. 267−301.
 
51.
Suchecka J., Hejt stop! Jak zatrzymać nienawiść w realu i w sieci, http://wyborcza.pl/1,75398,193... (data dostępu: 09.12.2015).
 
Journals System - logo
Scroll to top