PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (131-148)
Dobre praktyki w edukacji włączającej – kształcenie kompetencji przyszłych nauczycieli w Ghanie
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Edukacja na świecie zmierza w kierunku edukacji włączającej, a właściwie w kierunku przestawienia myślenia z modelu segregacyjnego na model włączający. Zmiany te widać w rozwiązaniach prawnych wprowadzanych w różnych państwach i na różnych kontynentach. W USA, Afryce, Europie Zachodniej i Wschodniej toczą się szeroko zakrojone dyskusje na temat równouprawnienia, dostępności do edukacji, nowego podejścia do niepełnosprawności.
 
REFERENCJE (40)
1.
Ainscow M., „British Journal of Special Education” nr 05/2007; 17(2):74–77.
 
2.
Ainscow M., Booth T. (2002), Index for Inclusion. Developing learning and participation in schools, revised edition, Bristol, CSIE.Ainscow M., Booth T. (2011), Przewodnik po edukacji włączającej. Rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły, w polskiej adaptacji autorstwa Wiszejko-Wierzbickiej D., Sijko K., Białek A., Warszawa, Olimpiady Specjalne.
 
3.
Ainscow M., Booth T., Dyson A. i in. (2006), Improving Schools: Developing Inclusion, Routledge, London.
 
4.
Al-Khamisy D. (2013), Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa APS.
 
5.
Firkowska-Mankiewicz A., Co nowego w edukacji włączającej. „Edukacja” nr 2(110), s. 16–23.
 
6.
Florian L., Linklater H., Preparing teachers for inclusive education: using inclusive pedagogy to enhance teaching and learning for all, „Cambridge Journal of Education”, Vol. 40, 2010, Iss. 4 – P. 369.
 
7.
Gadagbui G.Y. (June 3, 2008), Inclusive education project, University of Education, Winneba.
 
8.
Hegarty S. (1994), Integration and the teacher. In New perspectives in special education, ed. Lipsky P.K., Gartner A. (1997), Inclusion and school reform: transforming American’s classrooms, MD Paul Brookes, Baltimore.
 
9.
Meijer C.J.W. (1999), Financing of Special Needs Education, Middelfart: European Agency for Development in Special Needs Education.
 
10.
Meijer C.J.W. (2003), Inclusive education and classroom practices, Middelfart: European Agency for Development in Special Needs Education.
 
11.
Meijer C.J.W. (2003), Special needs education across Europe, Middelfart: European Agency for Development in Special Needs Education.
 
12.
Meijer C.J.W. (2005), Inclusive education and classroom practice in Secondary Education, Middelfart: European Agency for Development in Special Needs Education.
 
13.
Meijer C.J.W., Pijl S.J., Hegarty S., Routledge, London, s. 125–131.
 
14.
Mitchell D. (2008), What really works in special and inclusive education. Using evidence-based teaching strategies, Routledge, London & New York.
 
15.
Norwich B., The relationship between attitudes to the integration of children withspecial educational needs and wider socio-political views: A US-English comparison, „European Journal of Special Needs Education” nr 9, 1994, s. 91–106.
 
16.
Ocloo M.A., Subbey M., Perception of basic education school teachers towards inclusive education in the Hohoe District of Ghana, „International Journal of Inclusive Education”, nr 12(5), 2008, s. 639–650.
 
17.
Pearson V., Eva L., Ernest C., Donna W., A heart to learn and care? Teachers’responses toward special needs children in mainstream schools in Hong Kong, „Disability and Society”, nr18, 2003, s. 489–508.
 
18.
Pijl S.J., Meijer C.J.W., Hegarty S. (eds) (1997), Inclusive Education, A Global Agenda, Routledge, London.
 
19.
Pugach M.C., Special education as a constraint on teacher reform, „Journal of Teacher Education”, nr 39(3), 1988, s. 52–59.
 
20.
Rose R., Primary school teacher perceptions of the conditions required to include pupils with special educational needs, „Educational Review”, nr 53, 2001, s. 147–156.
 
21.
Szumski G., Firkowska-Mankiewicz A. (2010), Wokół edukacji włączającej: efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 
22.
University of Cape Coast, Faculty of Education: Academic Programmes 2005–2010. Cape Coast: Marcel Hughes Production. Education, „British Journal of Special Education”, nr 25(4), 2005, s. 176–179.
 
23.
Whitworth J. (2001), A model for inclusive teacher preparation, Department of Education, Abiline Christian Education, Abiline, Texas.
 
24.
Wiszejko-Wierzbicka D., „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, nr III/2012(4), s. 73.
 
25.
Yekple E.Y., Avoke M., Improving inclusive education at basic school level in Ghana, „African Journal of Special Education Needs”, nr 4(2), 2006, s. 239–249.
 
26.
European Union (2003), Council Resolution of 15 July 2003 on promoting the employment and social integration of people with disabilities (2003/C 175/01).
 
27.
European Union (2003), Council Resolution of 5 May 2003 on Equal opportunities for pupils and students with disabilities in education and training (2003/C 134/04) Journal officiel nr C 134 du 07/06/2003, p. 6–7.
 
28.
Konwencja w sprawie ochrony i promowania różnych form wyrazu kulturowego (2005).
 
29.
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (2006).
 
30.
Konwencja Praw Dziecka (1948).
 
31.
Konwencja przeciwko dyskryminacji w edukacji (1960).
 
32.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948).
 
33.
Rezolucja ONZ o standardowych zasadach wyrównywania szans osób niepełnosprawnych (1993).
 
34.
Rezolucja ONZ w sprawie równouprawnienia osób niepełnosprawnych (1996).
 
35.
Rezolucja Rady Unii Europejskiej i Ministrów Edukacji w sprawie integracji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w powszechnym systemie edukacji (1990).
 
36.
UNESCO (1994), The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Paris: UNESCO, http://unesdoc.unesco.org/imag....
 
37.
UNESCO (2003), Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education. A Challenge and a Vision Paris. Save the Children (2002), Schools for All. Including Disabled Children in Education. London.
 
38.
UNESCO (2009), Policy Guidelines on Inclusive Education. Paris.
 
39.
United Nations (2006), Convention on Rights of People with Disabilities,http://www.un.org/disabilities....
 
40.
Warnock M., The Warnock Report, Special Educational Needs Report of the Committee of Enquiry into the Education of Handicapped Children and Young People, 1978, http://www.educationengland.or... warnock/ (data dostępu: 22.07.2012).
 
Journals System - logo
Scroll to top