PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (189-208)
Realizacja zajęć edukacyjnych w ramach konkursu „Projekt Wolontariat 2015” jako przykład dobrych praktyk edukacji przyrodniczej w Tatrzańskim Parku Narodowym
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tatrzański Park Narodowy (TPN) to jedyny obszar w Polsce o charakterze alpejskim. Z tego powodu jest on niezwykle atrakcyjny pod względem turystycznym. Ogromna presja antropogeniczna ma negatywny wpływ na przyrodę. Oddziaływanie to można zmniejszyć przez podnoszenie świadomości ekologicznej turystów. Problemem jest również nagminne łamanie przepisów wynikających z niezrozumienia ich podstaw. Projekt edukacji przyrodniczej realizowali wolontariusze TPN od czerwca do sierpnia, w ramach konkursu „Projekt Wolontariat 2015”. Skierowany on był do rodzin z dziećmi i miał na celu rozbudzanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego, zrozumienie przyczyn obowiązujących w parku przepisów, uświadomienie niebezpieczeństw w turystyce górskiej oraz rozbudzenie ciekawości i chęci poznawania otaczającej natury. Stworzono trzy bloki tematyczne: geologia, fauna oraz flora. Podczas każdego z nich promowano poprawną postawę górskiego turysty. Warsztaty były prowadzone poprzez zabawę oraz metodami pobudzającymi wszystkie zmysły. Ponadto wykonywano prace manualne związane z poruszanym tematem, zachęcające uczestników do wzięcia udziału w warsztatach oraz stanowiące doskonałą edukacyjną pamiątkę. W zajęciach udział wzięło około 1000 dzieci. Projekt spotkał się z dużą aprobatą i entuzjazmem turystów oraz pracowników TPN.
 
REFERENCJE (25)
1.
Antczak B., Aktywność uczniów na rzecz własnego rozwoju, jak również rozwoju szkoły, „Journal of Modern Science”, nr 4/19, 2013, s. 107−122.
 
2.
Bac-Moszaszwili M. i Gąsienica Szostak M. (1990), Tatry Polskie: przewodnik geologiczny dla turystów, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 
3.
Bac-Moszaszwili M. i Jurewicz E. (2010), Wycieczki geologiczne w Tatry, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane.
 
4.
Bogdziewicz M., Wróbel A., Ekologiczne aspekty lat nasiennych u drzew, „Kosmos. Problemy nauk biologicznych”, nr 61 (1), 2012, s. 667−675.
 
5.
Buźniak M. (2011), Porosty, podręcznik dla nauczyciela, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 
6.
Grodzki W. (2009), Kornik drukarz, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane.
 
7.
Krajewska A., Konsumpcjonizm jako zagrożenie dzieci i młodzieży. Wyzwania dla edukacji, „Journal of Modern Science”, 3/26, 2015, s. 115–127.
 
8.
Kozłowski W. i Matczak E., Zawód dla mojego dziecka: aspiracje rodziców, „Journal of Modern Science” 2/13, 2013, s.47−67.
 
9.
Louv R. (2014), Ostatnie dziecko lasu, Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa.
 
10.
Michalík J. (2009), Życie zapisane w kamieniu, „Tatry”, nr 1 (27), zima 2009, s. 40−43.
 
11.
Mizerski W. (1999), Geologia dynamiczna dla geografów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
12.
Novikowa K., Urok niebezpieczeństwa: sieci społeczne a „niebezpieczne mody” wśród młodzieży i dzieci, „Journal of Modern Science”, 2/25, 2015, s. 53–64.
 
13.
Peksa L. (2007), Park synantropów?, „Parki Narodowe”, nr 1, s. 12−13.
 
14.
Pociask-Karteczka J., Baścik M., Ruch turystyczny w Tatrach Polskich. Maksimum: sierpień, „Morskie Oko. Tatry TPN”, nr 19 (1), 2007, s. 56−61.
 
15.
Press H.J. (1997), Przez zabawę do nauki. Obserwacje i doświadczenia, Wydawnictwo Marba Crown, Warszawa.
 
16.
Siarzewski W. (2005), Tatrzański Park Narodowy. Monografia popularna, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 
17.
Skrzydłowski T. (2013), Przewodnik przyrodniczy po Tatrach Polskich, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 
18.
Sokołowski J. (1958), Ptaki ziem polskich, t. I, PWN, Warszawa.
 
19.
Szafrańska E., Szafrański J., Konsumpcja a przestępczość nieletnich, „Journal of Modern Science”, 2/25, 2015, s. 11–31.
 
20.
Sztanevne-Racz K. (2011), Papierowe cuda. Każde dziecko to potrafi, Buchmann Sp. z o.o., Warszawa.
 
21.
Tobolewski Z. (1996), Porosty. W: Z. Mirek (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, s. 363−378.
 
22.
Zięba F., Zwijacz-Kozica T. (2004), Capy, kozy i koźlęta, czyli prawie wszystko o kozicach, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 
23.
Zięba F., Zwijacz-Kozica T. (2010), On, czyli prawie wszystko o tatrzańskim niedźwiedziu, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 
24.
Zwijacz-Kozica T. (2012), Na co gwiżdżą? Czyli prawie wszystko o świstakach, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 
25.
Tatrzański Park Narodowy (2016), Rekord frekwencji z krokusami w tle, http://tpn.pl/nowosci/rekord-f... (data dostępu: 14.05.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top