PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (189-208)
Educational activities implementation within the ”Volunteering Project 2015”, as an example of good practice of environmental education in Tatra National Park
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Tatra National Park (TNP) is the only area in Poland where an Alpine conditions occur. For this reason, it is extremely attractive to tourists. A huge anthropogenic pressure involve negative impact on nature. This influence could be reduced if the environmental awareness of tourists would be higher. The problem is also widespread violations of regulations resulting from a misunderstanding of their bases. The project of environmental education as a part of “Project Volunteering 2015” contest was directed to families with children and was conducted from June to August 2015 by TNP volunteers. The aim of the project was awaken sensitivity to the problems of the natural environment, understanding the causes of the current park rules, drawing attention to the dangers of mountain tourism and arouse curiosity and also willingness to explore the surrounding nature. Tatra National Park (TNP) is the only area in Poland where an Alpine conditions occur. For this reason, it is extremely attractive to tourists. A huge anthropogenic pressure involve negative impact on nature. This influence could be reduced if the environmental awareness of tourists would be higher. The problem is also widespread violations of regulations resulting from a misunderstanding of their bases. The project of environmental education as a part of “Project Volunteering 2015” contest was directed to families with children and was conducted from June to August 2015 by TNP volunteers. The aim of the project was awaken sensitivity to the problems of the natural environment, understanding the causes of the current park rules, drawing attention to the dangers of mountain tourism and arouse curiosity and also willingness to explore the surrounding nature.
 
REFERENCES (25)
1.
Antczak B., Aktywność uczniów na rzecz własnego rozwoju, jak również rozwoju szkoły, „Journal of Modern Science”, nr 4/19, 2013, s. 107−122.
 
2.
Bac-Moszaszwili M. i Gąsienica Szostak M. (1990), Tatry Polskie: przewodnik geologiczny dla turystów, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 
3.
Bac-Moszaszwili M. i Jurewicz E. (2010), Wycieczki geologiczne w Tatry, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane.
 
4.
Bogdziewicz M., Wróbel A., Ekologiczne aspekty lat nasiennych u drzew, „Kosmos. Problemy nauk biologicznych”, nr 61 (1), 2012, s. 667−675.
 
5.
Buźniak M. (2011), Porosty, podręcznik dla nauczyciela, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 
6.
Grodzki W. (2009), Kornik drukarz, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane.
 
7.
Krajewska A., Konsumpcjonizm jako zagrożenie dzieci i młodzieży. Wyzwania dla edukacji, „Journal of Modern Science”, 3/26, 2015, s. 115–127.
 
8.
Kozłowski W. i Matczak E., Zawód dla mojego dziecka: aspiracje rodziców, „Journal of Modern Science” 2/13, 2013, s.47−67.
 
9.
Louv R. (2014), Ostatnie dziecko lasu, Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa.
 
10.
Michalík J. (2009), Życie zapisane w kamieniu, „Tatry”, nr 1 (27), zima 2009, s. 40−43.
 
11.
Mizerski W. (1999), Geologia dynamiczna dla geografów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
12.
Novikowa K., Urok niebezpieczeństwa: sieci społeczne a „niebezpieczne mody” wśród młodzieży i dzieci, „Journal of Modern Science”, 2/25, 2015, s. 53–64.
 
13.
Peksa L. (2007), Park synantropów?, „Parki Narodowe”, nr 1, s. 12−13.
 
14.
Pociask-Karteczka J., Baścik M., Ruch turystyczny w Tatrach Polskich. Maksimum: sierpień, „Morskie Oko. Tatry TPN”, nr 19 (1), 2007, s. 56−61.
 
15.
Press H.J. (1997), Przez zabawę do nauki. Obserwacje i doświadczenia, Wydawnictwo Marba Crown, Warszawa.
 
16.
Siarzewski W. (2005), Tatrzański Park Narodowy. Monografia popularna, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 
17.
Skrzydłowski T. (2013), Przewodnik przyrodniczy po Tatrach Polskich, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 
18.
Sokołowski J. (1958), Ptaki ziem polskich, t. I, PWN, Warszawa.
 
19.
Szafrańska E., Szafrański J., Konsumpcja a przestępczość nieletnich, „Journal of Modern Science”, 2/25, 2015, s. 11–31.
 
20.
Sztanevne-Racz K. (2011), Papierowe cuda. Każde dziecko to potrafi, Buchmann Sp. z o.o., Warszawa.
 
21.
Tobolewski Z. (1996), Porosty. W: Z. Mirek (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, s. 363−378.
 
22.
Zięba F., Zwijacz-Kozica T. (2004), Capy, kozy i koźlęta, czyli prawie wszystko o kozicach, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 
23.
Zięba F., Zwijacz-Kozica T. (2010), On, czyli prawie wszystko o tatrzańskim niedźwiedziu, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 
24.
Zwijacz-Kozica T. (2012), Na co gwiżdżą? Czyli prawie wszystko o świstakach, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 
25.
Tatrzański Park Narodowy (2016), Rekord frekwencji z krokusami w tle, http://tpn.pl/nowosci/rekord-f... (data dostępu: 14.05.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top