PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (115-130)
Miejsce praktyk zawodowych w akademickim kształceniu nauczycieli przedszkoli (w latach 1981–1989) na przykładze Uniwersytetu Łódzkiego
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W akademickim kształceniu nauczycieli przedszkoli, praktyka pedagogiczna na równi z aspektem teoretycznym od zawsze stanowiła i nadal stanowi bardzo istotny, wręcz niezbędny element przygotowania zawodowego. „Bez doświadczenia praktycznego bowiem wiedza nauczyciela może pozostać jedynie wiedzą o nauczaniu, gdyż nie wystarczy wiedzieć, by prawidłowo realizować w praktyce zadania edukacyjne”. Przedmiotem niniejszego artykułu jest miejsce praktyk zawodowych w akademickim kształceniu nauczycieli przedszkoli (w latach 1981–1989) na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego.
 
REFERENCJE (23)
1.
Archiwum UŁ, sygn. 75.
 
2.
Archiwum UŁ, sygn. 77.
 
3.
Archiwum UŁ, sygn. 89.
 
4.
Archiwum UŁ, sygn. 157.
 
5.
Archiwum UŁ, sygn. 175.
 
6.
Archiwum UŁ, sygn. 682.
 
7.
Archiwum UŁ, sygn. 2892.
 
8.
Archiwum UŁ, sygn. 2893.
 
9.
Duraj-Nowakowa K. (1979), Praktyki zawodowe w kształceniu studentów na kierunkach nauczycielskich, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 
10.
Duraj-Nowakowa K. (2011), Praktyki zawodowe w kształceniu studentów na kierunkach nauczycielskich. W: K. Duraj-Nowakowa (red.), Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 
11.
Kacprzak L., Pająk K. (red.), Polski system edukacji po reformie 1999 roku, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa – Poznań.
 
12.
Kotusiewicz A., Kwiatkowska H. (1980), Uniwersytecki system kształcenia nauczycieli, Raport z badań, Warszawa.
 
13.
Krawcewicz S. (1979), Współczesne problemy zawodu nauczyciela, Książka i Wiedza, Warszawa.
 
14.
Leżańska W. (1998), Kształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego w Polsce,.
 
15.
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
16.
Praktyki pedagogiczne (2005). W: T. Pilch (red.), Encyklopedia XXI wieku, t. IV, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
17.
Słomkiewicz S., Zawodowe funkcjonowanie absolwentów kierunków nauczycielskich, „Ruch Pedagogiczny”, nr 3, 1981.
 
18.
Walkiewicz B. (2006), Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli, CODN, Warszawa.
 
19.
Włoch S. (2005), W poszukiwaniu innowacyjnego modelu kształcenia nauczycieli. W: Z. Andrzejak,.
 
20.
Dz. Urz. MO, 1945, nr 2, poz. 50.
 
21.
Dz. Urz. MOiSzW, 1967, nr B–6, poz. 58.
 
22.
Dz.U., 1985, nr 42, poz. 201.
 
23.
Dz. Urz. MO, 1990, nr 65, poz. 210.