PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (115-130)
Place of professional practice in education of kindergarten education teachers (in 1981–1989) on the example of the university of Łodz
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the process of the academic education of nursery teachers, pedagogical practice has always been an important, if not indispensable, constituent of vocational training, together with its theoretical aspect. With no hands-on experience, the knowledge possessed by a teacher can only remain the knowledge of teaching, and it is not enough just to have knowledge in order to perform educational tasks in practice. This article focuses on the position of apprenticeship in academic nursery teacher training (between 1981 and 1989), illustrated with the example of the University of Lodz
 
REFERENCES (23)
1.
Archiwum UŁ, sygn. 75.
 
2.
Archiwum UŁ, sygn. 77.
 
3.
Archiwum UŁ, sygn. 89.
 
4.
Archiwum UŁ, sygn. 157.
 
5.
Archiwum UŁ, sygn. 175.
 
6.
Archiwum UŁ, sygn. 682.
 
7.
Archiwum UŁ, sygn. 2892.
 
8.
Archiwum UŁ, sygn. 2893.
 
9.
Duraj-Nowakowa K. (1979), Praktyki zawodowe w kształceniu studentów na kierunkach nauczycielskich, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 
10.
Duraj-Nowakowa K. (2011), Praktyki zawodowe w kształceniu studentów na kierunkach nauczycielskich. W: K. Duraj-Nowakowa (red.), Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 
11.
Kacprzak L., Pająk K. (red.), Polski system edukacji po reformie 1999 roku, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa – Poznań.
 
12.
Kotusiewicz A., Kwiatkowska H. (1980), Uniwersytecki system kształcenia nauczycieli, Raport z badań, Warszawa.
 
13.
Krawcewicz S. (1979), Współczesne problemy zawodu nauczyciela, Książka i Wiedza, Warszawa.
 
14.
Leżańska W. (1998), Kształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego w Polsce,.
 
15.
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
16.
Praktyki pedagogiczne (2005). W: T. Pilch (red.), Encyklopedia XXI wieku, t. IV, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
17.
Słomkiewicz S., Zawodowe funkcjonowanie absolwentów kierunków nauczycielskich, „Ruch Pedagogiczny”, nr 3, 1981.
 
18.
Walkiewicz B. (2006), Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli, CODN, Warszawa.
 
19.
Włoch S. (2005), W poszukiwaniu innowacyjnego modelu kształcenia nauczycieli. W: Z. Andrzejak,.
 
20.
Dz. Urz. MO, 1945, nr 2, poz. 50.
 
21.
Dz. Urz. MOiSzW, 1967, nr B–6, poz. 58.
 
22.
Dz.U., 1985, nr 42, poz. 201.
 
23.
Dz. Urz. MO, 1990, nr 65, poz. 210.
 
Journals System - logo
Scroll to top