PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (209-222)
Dotknąć, poczuć, zobaczyć, czyli edukacja przyrodnicza w terenie
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Edukacja w terenie, w bezpośrednim i bliskim kontakcie z przyrodą wzbogaca uczniów w wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim kształci zmysły. W społeczeństwie informacyjnym XXI wieku bardzo ważne są kontakt z przyrodą, świadomość ekologiczna młodych ludzi oraz sposób, w jaki są kształceni w tym zakresie. Każde wyjście w teren to doświadczenie, które może przyczynić się do wzbogacenia wiedzy uczniów. Podczas zajęć terenowych uczniowie mają możliwość przeżyć prawdziwą przygodę z przyrodą, doświadczyć ją wszystkimi zmysłami. Tym samym uniknąć biofobii, zespołu deficytu natury czy braku empatii. Ponadto taka edukacja kształtuje postawy dbania o stan przyrody oraz uczy szacunku i odpowiedzialności za nią.
 
REFERENCJE (12)
1.
Bałachowicz J., Tuszyńska L. (red.), (2015), Edukacja przyrodnicza w terenie. W stronę pedagogiki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 
2.
Bąk A., Leśny A., Palamer-Kabacińska E., (red.), (2014), Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure education w Polsce, Wydawnictwo Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa.
 
3.
Christ M. (2012), Edukacja przygodą w pracy z dziećmi oraz studentami pedagogiki. W: E. Palmer-Kabacińska, A. Leśny (red.), Edukacja przygodą. Outdoor i Adventure Education w Polsce: teoria, przykłady, konteksty, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa, s. 110−126.
 
4.
Delors J. (1998), Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Wydawnictwa UNESCO, Warszawa.
 
5.
Hüther G., Hauser U. (2014), Wszystkie dzieci są zdolne, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk.
 
6.
Louv R. (2014), Ostatnie dziecko lasu, tłum. A. Rogozińska, Grupa Wydawnicza Relacja Sp. z o.o., Warszawa.
 
7.
Michl W. (2011), Pedagogika przeżyć, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 
8.
Parczewska T. (2009), Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
9.
Piaget J. (2006), Jak sobie dziecko wyobraża świat, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 
10.
Schad N., Michl W. (red.), (2004), Outdoor-Training. Personal und Organisationsentwicklung zwischen Flipchart und Bergseil, wyd. 2., Ernst Reinhardt, München/Basel.
 
11.
Sodoń-Osowiecka T., Dydaktyczne dyskursy w diagnostycznych rozważaniach o przedmiotach przyrodniczych na konferencjach diagnostyki edukacyjnej, „Ruch Pedagogiczny”, nr 2, 2014, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Warszawa.
 
12.
Mikołuszko W. (2015), W domach z betonu ludzie chcą dziczeć, http://wyborcza.pl/1,145452,18... (data dostępu: 10.03.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top