PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (209-222)
To touch, to feel, to see, or environmental education in the natural environment
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Education in the field, in direct and close contact with nature enriches students’ knowledge and skills, but primarily educates the senses. In the information society in the XXI. They are very important contact with nature, environmental awareness of young people and the way in which they are trained in this field. Each output in the area is an experience that can contribute to enrich the students’ knowledge. During field activities, students participating in them, have the opportunity to experience a real adventure with nature, experience it with all your senses. Thus avoid biofobi, nature deficit syndrome or lack of empathy. Moreover, such an education shapes attitudes to care about the state of nature and teaches respect and responsibility for it.
 
REFERENCES (12)
1.
Bałachowicz J., Tuszyńska L. (red.), (2015), Edukacja przyrodnicza w terenie. W stronę pedagogiki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 
2.
Bąk A., Leśny A., Palamer-Kabacińska E., (red.), (2014), Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure education w Polsce, Wydawnictwo Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa.
 
3.
Christ M. (2012), Edukacja przygodą w pracy z dziećmi oraz studentami pedagogiki. W: E. Palmer-Kabacińska, A. Leśny (red.), Edukacja przygodą. Outdoor i Adventure Education w Polsce: teoria, przykłady, konteksty, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa, s. 110−126.
 
4.
Delors J. (1998), Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Wydawnictwa UNESCO, Warszawa.
 
5.
Hüther G., Hauser U. (2014), Wszystkie dzieci są zdolne, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk.
 
6.
Louv R. (2014), Ostatnie dziecko lasu, tłum. A. Rogozińska, Grupa Wydawnicza Relacja Sp. z o.o., Warszawa.
 
7.
Michl W. (2011), Pedagogika przeżyć, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 
8.
Parczewska T. (2009), Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
9.
Piaget J. (2006), Jak sobie dziecko wyobraża świat, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 
10.
Schad N., Michl W. (red.), (2004), Outdoor-Training. Personal und Organisationsentwicklung zwischen Flipchart und Bergseil, wyd. 2., Ernst Reinhardt, München/Basel.
 
11.
Sodoń-Osowiecka T., Dydaktyczne dyskursy w diagnostycznych rozważaniach o przedmiotach przyrodniczych na konferencjach diagnostyki edukacyjnej, „Ruch Pedagogiczny”, nr 2, 2014, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Warszawa.
 
12.
Mikołuszko W. (2015), W domach z betonu ludzie chcą dziczeć, http://wyborcza.pl/1,145452,18... (data dostępu: 10.03.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top