PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
CHAPTERS
I. Celowość instytucjonalnej edukacji
II. Codzienność i niecodzienność edukacji podstawowej
Związek ocen szkolnych z percepcją ucznia przez siebie i nauczyciela
Dominika Rusjan, Ewa Brzezińska, Jan Cieciuch
91-109
III. Dziecko i nauczyciel z perspektywy badawczej
259-270
Journals System - logo
Scroll to top