PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (81-88)
Przemiany w edukacji małego dziecka – kontekst ekonomiczny i społeczno-kulturowy
 
More details
Hide details
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
 
 
ABSTRACT
The author takes effect subject to socio-cultural and economic factors in creating a coherent vision of early education for children in Poland and Europe. This article is look to the practice involved in the process of educational change. Expectations of raising awareness of social and economic inequalities and facilitate the prevention of access to educational tools should not remain empty slogans. The situation in Poland requires making wise and responsible political and social action aimed at ensuring the best quality early childhood education for children. The process of the current changes in the education of preschool education should have real legitimacy in the results of social studies and science.
 
REFERENCES (6)
1.
A. Blumsztajn, Dlaczego warto inwestować w edukację małych dzieci, [w:] T. Ogrodzińska, M. Białek-Graczyk (red.), Dobry start. Jak wprowadzać alternatywne formy wczesnej edukacji, Warszawa 2008, s. 6.
 
2.
A. Blumsztajn, T. Szlendak, Jakość kapitału ludzkiego i wyrównywanie szans edukacyjnych. Wprowadzenie do raportu, [w:] T. Szlendak (red.), Małe dziecko w Polsce – raport o sytuacji edukacji elementarnej, Warszawa 2006, s. 29.
 
3.
M. Herbst, Finansowanie edukacji elementarnej, [w:] T. Szlendak (red.), Małe dziecko w Polsce –raport o sytuacji edukacji elementarnej, Warszawa 2006, s. 167.
 
4.
M. Kowalik-Olubińska, Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci sześcioletnich, [w:] S. Guz (red.), Rozwój i edukacja dziecka – szanse i zagrożenia, Lublin 2005, s. 76–77.
 
5.
Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w Europie: zmniejszanie nierówności społecznych i kulturowych, (tłum. E. Kolanowska), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009, s. 131––132.
 
6.
E. Hałaburda, Szanse edukacyjne dziecka we współczesnym świecie – dostępność oświaty na początkowych jej szczeblach, [w:] S. Guz (red.), Rozwój i edukacja dziecka – szanse i zagrożenia, Lublin 2005, s. 90.
 
Journals System - logo
Scroll to top