PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (111-126)
Aktywizacja dziecka w edukacji wczesnoszkolnej
 
More details
Hide details
1
Collegium Civitas w Warszawie
 
 
ABSTRACT
This thesis focuses on the activation of a child in a primordial education. This kind of education includes initial years of learning, especially from first to third class of the primary school. The author based her opinions on a bibliography of resources on this subject and made a synthesis of this phenomenon, describing practical consequences of the activation of children in a primordial education. The report reveals the needs of children, the proper way of addressing to them by a teacher and practical advices concerning the motivation actions to encourage a child to cooperate with other as well. This thesis also contains the problem of a proper referring to children – communication with no sights of sarcasm or accusation made by a teacher and the communication carried in bearing of openness and frankness to make children feel secure. The author correlated the concept of the activation of children to the Maslow’s hierarchy of needs, which shows us that omitting any of the stages deprives ourselves of being successful.
 
REFERENCES (20)
1.
L. Wołoszynowa, Młodszy wiek szkolny, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży M. Żebrowskiej, PWN, Warszawa 1966, s. 530–532.
 
2.
R. Stefańska-Klar, Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny, [w:] Psychologia rozwojowa człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Tom 2, B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), s. 130.
 
3.
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001, s. 76.
 
4.
I. Szewczyk, Nieprawidłowości rozwoju emocjonalnego w relacji do okresów rozwojowych dziecka, [w:] Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, E. Januszewska (red.), Lublin, 1996, s.11.
 
5.
E. Hurlock, Rozwój dziecka, Warszawa, 1960, s. 172. 8.
 
6.
L. Wołoszynowa, Rozwój i wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym, Warszawa, 1967, s. 537.
 
7.
I. Roszkiewicz, Młodszy wiek szkolny, Warszawa, 1983, s. 16. 10 L. Wołoszynowa, Młodszy wiek szkolny, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży,.
 
8.
M. Żebrowska (pod red.), Warszawa, 1966, s. 316–317.
 
9.
M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa, 2006, s. 92.
 
10.
A. Jaczewski, Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Warszawa 1993, s. 89.
 
11.
A. Birch, T. Malim, Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa 2002, s. 24.
 
12.
S. Szuman, Psychologia wychowawcza wieku szkolnego, Kraków 1947, s. 99.
 
13.
A. Jaczewski, Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Warszawa 1993, s. 70.
 
14.
M. Kielar-Turska, Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, [w:] Psychologia. Podręcznik Akademicki, Tom I, J. Strelau (red.), GWP, Gdańsk 2000, s. 307.
 
15.
M. Żelazkiewicz, Skuteczność wychowawcza innowacji w zajęciach pozalekcyjnych, Wrocław 1980, s. 127.
 
16.
I. Jundziłł, Aktywizacja dziecka w procesie wychowania, Warszawa 1974, s. 5.
 
17.
I. Stańczak (red.), Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Teoria i praktyka, Kielce 2008, s. 32.
 
18.
J. Białobrzeska, Zostań nawiedzoną nauczycielką, czyli jak uczyć, żeby nauczyć, Warszawa 2006, s. 23.
 
19.
S. P. Robbins, Zasady zachowania w organizacji, Poznań 2001, s. 57.
 
20.
A. Faber i E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole, Poznań 2002, s. 67.
 
Journals System - logo
Scroll to top