PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (111-126)
Aktywizacja dziecka w edukacji wczesnoszkolnej
 
Więcej
Ukryj
1
Collegium Civitas w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł dotyczy jednego z najciekawszych i jednocześnie najważniejszych okresów w rozwoju dziecka, a mianowicie młodszego wieku szkolnego. Trwa on od 7. do 10. (11.) roku życia. Lidia Wołoszynowa dzieli młodszy wiek szkolny na dwie fazy rozwoju: – fazę pierwszą – obejmującą wiek od 7 do 8 lat, którą charakteryzują złożone zjawiska związane z przekraczaniem przez dziecko progu szkoły, a następnie z adaptacją do środowiska szkolnego i wymagań, do nauczycieli i rówieśników. – fazę drugą – obejmującą 9. i 10. rok życia, charakteryzują wyraźnie zmiany w sferze intelektualnej i całej osobowości dziecka. Rozwija się intensywnie mowa i myślenie.
 
REFERENCJE (20)
1.
L. Wołoszynowa, Młodszy wiek szkolny, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży M. Żebrowskiej, PWN, Warszawa 1966, s. 530–532.
 
2.
R. Stefańska-Klar, Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny, [w:] Psychologia rozwojowa człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Tom 2, B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), s. 130.
 
3.
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001, s. 76.
 
4.
I. Szewczyk, Nieprawidłowości rozwoju emocjonalnego w relacji do okresów rozwojowych dziecka, [w:] Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, E. Januszewska (red.), Lublin, 1996, s.11.
 
5.
E. Hurlock, Rozwój dziecka, Warszawa, 1960, s. 172. 8.
 
6.
L. Wołoszynowa, Rozwój i wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym, Warszawa, 1967, s. 537.
 
7.
I. Roszkiewicz, Młodszy wiek szkolny, Warszawa, 1983, s. 16. 10 L. Wołoszynowa, Młodszy wiek szkolny, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży,.
 
8.
M. Żebrowska (pod red.), Warszawa, 1966, s. 316–317.
 
9.
M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa, 2006, s. 92.
 
10.
A. Jaczewski, Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Warszawa 1993, s. 89.
 
11.
A. Birch, T. Malim, Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa 2002, s. 24.
 
12.
S. Szuman, Psychologia wychowawcza wieku szkolnego, Kraków 1947, s. 99.
 
13.
A. Jaczewski, Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Warszawa 1993, s. 70.
 
14.
M. Kielar-Turska, Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, [w:] Psychologia. Podręcznik Akademicki, Tom I, J. Strelau (red.), GWP, Gdańsk 2000, s. 307.
 
15.
M. Żelazkiewicz, Skuteczność wychowawcza innowacji w zajęciach pozalekcyjnych, Wrocław 1980, s. 127.
 
16.
I. Jundziłł, Aktywizacja dziecka w procesie wychowania, Warszawa 1974, s. 5.
 
17.
I. Stańczak (red.), Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Teoria i praktyka, Kielce 2008, s. 32.
 
18.
J. Białobrzeska, Zostań nawiedzoną nauczycielką, czyli jak uczyć, żeby nauczyć, Warszawa 2006, s. 23.
 
19.
S. P. Robbins, Zasady zachowania w organizacji, Poznań 2001, s. 57.
 
20.
A. Faber i E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole, Poznań 2002, s. 67.
 
Journals System - logo
Scroll to top