PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
I. Celowość instytucjonalnej edukacji
II. Codzienność i niecodzienność edukacji podstawowej
Związek ocen szkolnych z percepcją ucznia przez siebie i nauczyciela
Dominika Rusjan, Ewa Brzezińska, Jan Cieciuch
91-109
III. Dziecko i nauczyciel z perspektywy badawczej
259-270
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wielorakie są aspekty i konteksty uwarunkowań edukacji szkolnej, Niewątpliwie jednym z fundamentalnych są wyzwania społeczno-kulturowe czy cywilizacyjne, które konstytuują założenia nowoczesnego systemu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz rozwoju zawodowego nauczycieli. Należy podkreślić, że w obrębie zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej szkoły znamienne miejsce zajmują rozważania dotyczące kształcenia i wychowania najmłodszych uczestników procesu, to znaczy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest to szczególnie ważne i godne aprobaty zjawisko, zważywszy, że jeszcze nie tak dawno całkowicie pomijano wartość edukacji przedszkolnej nie tylko dla ogólnego rozwoju dziecka, ale także w powodzeniu całożyciowym człowieka. Ponadto – jak zauważa Heliodor Muszyński – w polskim systemie szkolnym nadal po macoszemu traktuje się edukację początkową. Można wręcz powiedzieć, że już na tych pierwszych szczeblach wychowania i nauczania w znacznej mierze marnotrawimy i zaniedbujemy – bo nie wykorzystujemy właściwie – rozwojowy potencjał tkwiący w dzieciach.
Journals System - logo
Scroll to top