PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (241-258)
Obraz władzy, zaufanie do niej i autorytaryzm jako wyznaczniki społecznego myślenia studentek kierunków pedagogicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na to, jak postrzegamy życie społeczne, opisujemy władzę, ludzi władzę sprawujących, składają się nasze oczekiwania wobec tej władzy oraz jej ocena. Zestawienie elementów oczekiwań z oceną oraz z zaufaniem do instytucji życia politycznego pozwala zrekonstruować obraz władzy w świadomości społecznej. Pojęcie prawomocności politycznej odnosi się do takiej sytuacji politycznej, w której władza polityczna jest oceniana jako sprawiedliwa, słuszna i zasługująca na uznanie. James S. Coleman określił legitymizację jako „zdolność systemu do wytworzenia i podtrzymania przekonania, że istniejące instytucje polityczne są dla społeczeństwa najlepsze”. Odtworzenie, na podstawie wyników badań empirycznych cech, jakie przypisuje się osobom sprawującym władzę, stanowi wprowadzenie do tematu wartości faktycznie przypisywanych ludziom władzy. Władza jest opisywana tak, jak jest w społecznym odczuciu. Pytając się o cechy ludzi sprawujących władzę, poznajemy nie tylko obraz władzy, cechy przypisywane osobom, które rządzą, ale także oceny, jakie są im przypisywane.
 
REFERENCJE (5)
1.
J.S. Coleman, Social capital in the creation of human capital, [w:] American Journal of Sociology, t. 94, 1988, s. 95–120.
 
2.
P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007. 4.
 
3.
F. Fukuyama, Zaufanie: kapitał społeczny droga do dobrobytu, Znak, Kraków 1997, s. 39.
 
4.
J. Koralewicz, Autorytaryzm, lęk, konformizm. Analiza społeczeństwa polskiego końca lat siedemdziesiątych, Wrocław–Warszawa–Kraków, 1987, M. L. Kohn, C. Schooler, Praca a osobowość. Studium współzależności, Warszawa 1986;.
 
5.
K. Korzeniowski, O wielowymiarowości autorytaryzmu, [w:] U. Jakubowska, K. Skarżyńska (red.), Demokracja w Polsce. Doświadczenie zmian, Warszawa 2005.
 
Journals System - logo
Scroll to top