PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (241-258)
Obraz władzy, zaufanie do niej i autorytaryzm jako wyznaczniki społecznego myślenia studentek kierunków pedagogicznych
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
ABSTRACT
The theme of the article C. Dziurzyński are trust to power, images of her and authoritarianism students of pedagogy and early. The author presents the results of research that I conducted among 75 students of pedagogy and early. The purpose of this study was to find out the extent to which confidence in the institution of political power and thinking about pedagogy students are linked with the views of an authoritarian. Contrary to the earlier assumption the author fails to note the high level of authoritarianism, or neither positive perception of power. However, did find a weak relationship between confidence in government, perceptions of the people in power and authoritarianism.
 
REFERENCES (5)
1.
J.S. Coleman, Social capital in the creation of human capital, [w:] American Journal of Sociology, t. 94, 1988, s. 95–120.
 
2.
P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007. 4.
 
3.
F. Fukuyama, Zaufanie: kapitał społeczny droga do dobrobytu, Znak, Kraków 1997, s. 39.
 
4.
J. Koralewicz, Autorytaryzm, lęk, konformizm. Analiza społeczeństwa polskiego końca lat siedemdziesiątych, Wrocław–Warszawa–Kraków, 1987, M. L. Kohn, C. Schooler, Praca a osobowość. Studium współzależności, Warszawa 1986;.
 
5.
K. Korzeniowski, O wielowymiarowości autorytaryzmu, [w:] U. Jakubowska, K. Skarżyńska (red.), Demokracja w Polsce. Doświadczenie zmian, Warszawa 2005.
 
Journals System - logo
Scroll to top