PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (57-60)
Stałość i zmienność w wychowaniu dziecka
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Punktem zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu analiz jest teza mówiąca, że wychowanie integruje wiedzę o człowieku i wiedzę o wartościach.
 
REFERENCJE (5)
1.
M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999.
 
2.
A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004.
 
3.
Jan Paweł II, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.
 
4.
K. Denek, Ku dobrej edukacji, Toruń–Leszno 2005.
 
5.
Słownik Katolickiej Nauki Społecznej, W. Piwowarski (red.), Warszawa 1993.
 
Journals System - logo
Scroll to top