PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (91-109)
Związek ocen szkolnych z percepcją ucznia przez siebie i nauczyciela
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Od czego zależą oceny w szkole? W pierwszej chwili odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista: od wiedzy, od wysiłku, od pracowitości, pewnie też od inteligencji. Psychologiczna analiza każdej (zarówno z tych wymienionych, jak i wielu innych) odpowiedzi jednakże odkrywa piętrzące się trudności. Wystawienie oceny szkolnej (zarówno jednostkowej, jak i semestralnej) jest bowiem elementem interakcji dwóch osób: ucznia i nauczyciela. Modelowa sytuacja wystawienia oceny wygląda tak: Obiektywny nauczyciel ocenia pewną konkretną, dobrze określoną właściwość ucznia (np. znajomość tabliczki mnożenia) według precyzyjnie określonych kryteriów (np. znajomość tabliczki mnożenia w zakresie do 100 z dopuszczalnymi 5% błędnych odpowiedzi oceniana jest na ocenę bardzo dobrą). Sprawy się nieco komplikują w przypadku ocen semestralnych czy końcowych. Niemniej jednak również w tym wypadku obiektywizm nauczyciela, swoiste wyabstrahowanie ocenianych właściwości ucznia oraz jasne kryteria są wstępnymi założeniami trafności oceny.
 
REFERENCJE (10)
1.
C. Greven., N. Harlaar., Y. Kovas, T. Chamorro-Premuzic, T. Plomin, More than just IQ. School achievement is predicted by self-perceived abilities, Psychological Science, 2009, 20, 6, s. 753–761.
 
2.
J. Harasimczuk, D. Rusjan, K. Toczyłowska, Longitudinalne poszukiwania wielkiej piątki i wielkiej dziesiątki w dzieciństwie, „Biuletyn Sekcji Psychologii Rozwojowej”, 2010, 8, s. 33–41.
 
3.
E. Aronson, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań, 2006, s. 124–170.
 
4.
R. Hock, 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii, Gdańsk, 2003, s. 125–132.
 
5.
B. Wojciszke, Korzystanie z danych i pseudodanych przy poznawaniu ludzi, [w:] M. Kofta, T. Szutrowa (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć, Warszawa 1992, s. 100.
 
6.
S. Harter, The development of the self-representation during childhood and adolescence, [w:] M. Leary, J. Tangney, (red.), Handbook of self and identity, London, 2003, s. 610–642.
 
7.
S. Ey, W. Hadley, D. Nuttbrock, S. Palmer. J. Klosky, D. Deptula, J. Thomas, R. Cohen, A new measure of children’s optimism and pessimism: The Youth Life Orientation Test, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2005, 46, s. 548–558.
 
8.
E. Trzebińska, Psychologia pozytywna, Warszawa, 2008, s. 193.
 
9.
B. Niemierko, Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002, s. 252.
 
10.
S. Harter, Manual for the Self–Perception Profile for Children, Denver 1985.
 
Journals System - logo
Scroll to top