PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (61-68)
Amplitudy rozwojowe – kaprys czy potrzeba natury?
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (9)
1.
H. A. Murray, Explorations inpersonality. New York, 1938.
 
2.
] H. S. Calvin, G. Lindzey, J. B. Campbell, Teorie osobowości, Warszawa 1998.
 
3.
S. Covey, Siedem zasad skutecznego działania, Warszawa 2003.
 
4.
J. Szafraniec, Nieuzasadniona kara za uzasadnioną przekorę, [w:] J. Szafraniec, Aby chwast się nie rozplenił, Białystok 2007.
 
5.
J. Szafraniec, Być wolnym i niezależnym czy zniewolonym i bezpiecznym, [w:] J. Szafraniec, Żeby sól nie zwietrzała, Białystok 2003.
 
6.
H. S. Calvin, G. Lindzey, J. B. Campbell, Teorie osobowości, Warszawa 1998.
 
7.
T. Bilikiewicz, Psychiatria kliniczna, Warszawa 1968.
 
8.
J. Szafraniec, Starość darem czy przekleństwem, [w:] J. Szafraniec, Żeby sól nie zwietrzała, Białystok 2003.
 
9.
E. Erikson, Tożsamość a cykl życia, Poznań 2004, idem, Dopełniony cykl życia, Poznań 2002.
 
Journals System - logo
Scroll to top