PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (61-68)
Amplitudy rozwojowe – kaprys czy potrzeba natury?
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
 
 
ABSTRACT
Jan Szafraniec to argue that the mental development of man we find the amplitude of the periodic phenomenon called development. Amplitude in the physical meaning is the process of the maximum deflection of the body oscillating or pendulum from the equilibrium position in a state of "agitation". The current state is disturbed, "excursion", the destabilization of the status quo, launching a movement of something static, distortion of what was already established. Observed in human life "stability" are situational and human relations are conditioned by its environment. Articulation of these have different causes, frequency and intensity. However, in addition to displacements caused by the nature of the external causes (situational displacements) appear in each of our lives amplitude that are caused by factors internal nature, physiological. This precipitated the swing state of equilibrium existing status quo, bring the body into a state of "wobble", in order to experience the consequence that different from the previous state.
 
REFERENCES (9)
1.
H. A. Murray, Explorations inpersonality. New York, 1938.
 
2.
] H. S. Calvin, G. Lindzey, J. B. Campbell, Teorie osobowości, Warszawa 1998.
 
3.
S. Covey, Siedem zasad skutecznego działania, Warszawa 2003.
 
4.
J. Szafraniec, Nieuzasadniona kara za uzasadnioną przekorę, [w:] J. Szafraniec, Aby chwast się nie rozplenił, Białystok 2007.
 
5.
J. Szafraniec, Być wolnym i niezależnym czy zniewolonym i bezpiecznym, [w:] J. Szafraniec, Żeby sól nie zwietrzała, Białystok 2003.
 
6.
H. S. Calvin, G. Lindzey, J. B. Campbell, Teorie osobowości, Warszawa 1998.
 
7.
T. Bilikiewicz, Psychiatria kliniczna, Warszawa 1968.
 
8.
J. Szafraniec, Starość darem czy przekleństwem, [w:] J. Szafraniec, Żeby sól nie zwietrzała, Białystok 2003.
 
9.
E. Erikson, Tożsamość a cykl życia, Poznań 2004, idem, Dopełniony cykl życia, Poznań 2002.
 
Journals System - logo
Scroll to top