PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (233-240)
Przemoc w szkole. Identyfikacja przemocy w szkole podstawowej w aglomeracji miejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem niniejszego artykułu jest przemoc w szkole podstawowej w dużej aglomeracji miejskiej. Do badania wybrałam warszawską szkołę podstawową, która realizuje jeden z proponowanych przez system oświaty, programów profilaktycznych przeciwdziałania przemocy. Dodatkowym czynnikiem motywującym do przeprowadzenia badania był fakt, że do tej szkoły uczęszcza mój siedmioletni syn. Chciałam poznać, na ile placówka, która afiszuje się plakatami „Stop przemocy” lub „Szkoła wolna od przemocy”, faktycznie realizuje te hasła. Zależało mi na opiniach uczniów, a nie na wywiadach z gronem pedagogicznym. Artykuł dotyczy wniosków wyciągniętych z analizy otrzymanych wyników z ankiety przeprowadzonej w grudniu 2009 r. na próbie 223 uczniów klas: IV, V i VI.
 
REFERENCJE (4)
1.
Hauk D., Łagodzenie konfliktów w szkole i pracy z młodzieżą, Kielce 2006, s. 9.
 
2.
A. Milczarek, J. Węgrzynowska, Program Przeciwdziałania Przemocy – STOP, Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”, s. 6.
 
3.
H. P. Nolting, Jak zachować porządek w klasie, Gdańsk 2004, s. 119–120.
 
4.
Z. Kwiasowski, Wybrane aspekty bezpieczeństwa szkolnego, Edukacja – szkoła – nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka, J. Kuźma, J. Marbitzer (red.), Kraków 2005.
 
Journals System - logo
Scroll to top