PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (151-164)
Czy dzieci mogą wykorzystywać kalkulatory w szkole i w domu?
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (16)
1.
W. I. Chojnacki, Zasady pierwiastkowe pedagogiki i metodyki, Warszawa 1815, s. 13–14.
 
2.
M. Łopatkowa, Pedagogika serca, Warszawa 1992, s. 7.
 
3.
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996, s. 266–267.
 
4.
A. Brühlmeier, Edukacja humanistyczna, Kraków 1993, s. 27.
 
5.
C. Rose, M. Nicholl, Uczę się szybciej na miarę XXI wieku, Warszawa 2003, s. 9.
 
6.
J. O’Connor, J. Seymour, NLP, Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego, Poznań 1998, s. 242.
 
7.
C. Rose, G. Dryden, Zabawy fundamentalne, Zespół Transfer Learning Solutions, Gdańsk 2009, s. 4.
 
8.
J. Silberg, Poznawanie zmysłów przez zabawę, Warszawa 2007 r., s. 97 i nast.
 
9.
K. Dałek, M. Dąbrowski, T. Zamek-Gliszczyński, K. Mostowski, W. Zawadowski, Przekonania i przeświadczenia w sprawie kalkulatorów, „Nauczyciele i Matematyka”, 1993, nr 3, s. 11.
 
10.
D. Fiekler, Wariactwo pisemnego dzielenia, „Nauczyciele i Matematyka”, 1993, nr, 3 s. 10.
 
11.
M. Pisarski, Kalkulatory w klasie zerowej, Nauczyciele i Matematyka, 1994, Nr 9, s. 22.
 
12.
H. Shuard, A. Walsh, J. Goodwin, V. Worcester, Calculators, children and mathematics, Enterprises Ltd Great Britain 1991, s. 13. Tłumaczenie Ewa Jagiełło.
 
13.
M. Wołos, Koncepcja „gry językowej” Wittgensteina w świetle badań współczesnego językoznawstwa, Kraków 2002, s. 17.
 
14.
L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, przełożył i wstępem opatrzył: B. Wolniewicz, Warszawa 1997.
 
15.
L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, Warszawa 2000, s. 12, § 7.
 
16.
W. Zawadowski, Co dobrego można powiedzieć o nowej podstawie programowej?, Materiały pokonferencyjne XVIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w Radomiu, Bielsko-Biała, 2009.
 
Journals System - logo
Scroll to top