PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (137-150)
Edukacja teatralna dziecka w kontekście zmian programowych wychowania przedszkolnego
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
ABSTRACT
The article focuses on the problem of theater education in kindergarten. It was noted that the theater is an important factor determining human development and therefore it is crucial for the theater initiation took place as early as possible, i.e. in early childhood. The article brings closer the notes in the new core curriculum for kindergarten theater education and discusses the best programs for kindergarten education analyzing the theater education in these programs. The article also presents pedagogical activity of kindergarten in Jozefow in the aspect of the realization of assumptions of the theater education.
 
REFERENCES (11)
1.
J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy, Warszawa 1996.
 
2.
M. Szczepańska, Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2000, s. 104.
 
3.
J. Pietrzak, Fryderyk Nietzsche – wychowanie przez sztukę, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1992, nr 3–4.
 
4.
J. A. Fręś, Teatr młodzieżowy. Warsztat–spektakl–scenariusze, Rzeszów 2005, s. 14.
 
5.
I. Wojnar, Estetyka i wychowanie, Warszawa 1970, s. 327.
 
6.
K. Nowak-Wolna, Klasyczna teoria dramatu i jej wychowawcze implikacje, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2009, nr 1, s. 72.
 
7.
A. Hausbrandt, Elementy wiedzy o teatrze, Warszawa 1990, s. 32.
 
8.
A. Asyngier-Kozieł, Drama w edukacji teatralnej dzieci, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2008, nr 1, s. 35.
 
9.
A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Warszawa 2010, s. 67.
 
10.
R. Czekalska, A. Gaj, B. Lauba, J. Matczak, A. Pieciesiak, J. Sosnowska, Odkryjmy Montessori raz jeszcze, Łódź, 2009.
 
11.
B. Blilewicz-Kuźnia, T. Parczewska, Ku dziecku. Program wychowania przedszkolnego, Lublin 2009.
 
Journals System - logo
Scroll to top