PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (127-136)
Język rodzinny, język dzieci – zmiany i kierunki rozwoju
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
ABSTRACT
The article discusses the issues related to the language importance for a family communication process. The author indicates the family communication significance for the social communication, the role of language and listening in effective human communication. Next, the author goes on to presenting the results of her own research into the family communication methods, including the family language used daily and names for mother and father adopted by young people.
 
REFERENCES (6)
1.
M. Podkowińska, Media w komunikacji rodzinnej, [w:] Społeczeństwo, Kultura, Wartości. Studium społeczne. „Młodzież wobec wyzwań współczesności”, Warszawa 2010, s. 101.
 
2.
M. Grygielski, Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami, Lublin, 1994, s. 174–175.
 
3.
P. Hartley, Komunikowanie interpersonalne, Wrocław, 2006 s. 75.
 
4.
J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 2006, s. 66–67.
 
5.
K. Handke, Socjologia języka, Warszawa, 2008, s. 79–80.
 
6.
Język w komunikacji, Tom 3, Praca zbiorowa, G. Habrajska (red.), Łódź 2001, s. 180.
 
Journals System - logo
Scroll to top