PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
 
REFERENCES (5)
1.
W. Pokruszyński, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego. WSGE Józefów 2008.
 
2.
W. Pokruszyński, Uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. WSP Szczytno 2006.
 
3.
G. Pokruszyński, Interwencje militarne w politykach bezpieczeństwa. AON Warszawa 2003.
 
4.
R. Weart, Bez wojny. Dlaczego państwa demokratyczne nie walczą ze sobą. Warszawa 2001.
 
5.
R. Zięba, Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony. Warszawa 2000.