PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Każda dyscyplina naukowa ma swoją teorię i metodologię badań. Czy bezpieczeństwo jest dyscypliną naukową? Oto podstawowe pytanie. Oszem tak. Jest dyscypliną naukową uprawianą w uczelniach publicznych i niepublicznych, w instytutach naukowych i nie tylko. Zatem jak traktować bezpieczeństwo od strony stricte naukowej? Dlaczego próby podejmowane w trakcie dotychczasowych dociekań przez pracowników nauki nie kończą się całkowitym sukcesem? Co jest przyczyną tak złożonego procesu? Przyczyn może być wiele. Jedną z najważniejszych, jest wyjątkowa młodość tej dyscypliny.
 
REFERENCJE (5)
1.
W. Pokruszyński, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego. WSGE Józefów 2008.
 
2.
W. Pokruszyński, Uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. WSP Szczytno 2006.
 
3.
G. Pokruszyński, Interwencje militarne w politykach bezpieczeństwa. AON Warszawa 2003.
 
4.
R. Weart, Bez wojny. Dlaczego państwa demokratyczne nie walczą ze sobą. Warszawa 2001.
 
5.
R. Zięba, Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony. Warszawa 2000.
 
Journals System - logo
Scroll to top