PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
 
REFERENCES (26)
1.
Bączek P., Zagrożenie informacyjne, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2005.
 
2.
Beaufre A., Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia, Warszawa 1968.
 
3.
Carl von Clausewitz, O wojnie, Lublin 1995.
 
4.
Cezasz Z., Staden’ller E., Projekty polityczne współczesnego świata, Wrocław 1996.
 
5.
Encyklopedia PWN, Warszawa 2006.
 
6.
Jakubczak R., Bezpieczeństwo narodowe Polski XXI wieku, Bellona, Warszawa 2006.
 
7.
Kubin J., Projektowanie strategii, Kraków 2001.
 
8.
Kuźniar R., Między polityką a strategią, Warszawa 1994.
 
9.
Kuźniar R., Globalizacja i geopolityka, polityka zagraniczna, [w:] „Sprawy międzynarodowe” nr 1, Warszawa 2000.
 
10.
Koziej S., Między pokojem a wojną, [w:] „Polska Zbrojna” nr 33, 1998.
 
11.
Krukowski J., Nowy Konkordat a prawo polskie, Civitas Christiana, Warszawa 1994.
 
12.
Lidel Hart B. H., Strategia działań pośrednich, Warszawa 1959.
 
13.
Łepkowski W., Podstawy strategii wojskowej, AON, Warszawa 2006.
 
14.
Nosal C., Psychologia myślenia i działania menedżera, Kraków 2001.
 
15.
Nowicki W., Podstawy terminologii, PAN, Warszawa 1986.
 
16.
Pietras Z. J., Ład międzynarodowy, Warszawa 2001.
 
17.
Pokruszyński W., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego, WSGE, Józefów 2008.
 
18.
Pokruszyński W., Współczesne bezpieczeństwo narodowe, WSGE, Józefów 2009.
 
19.
Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1981.
 
20.
Słownik wyrazów obcych, Copyright by Liberat 2003.
 
21.
Skibiński F., Rozważania o sztuce wojennej, Warszawa 1959.
 
22.
Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, MON, Warszawa 2007.
 
23.
Strategia Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), Lizbona 2010.
 
24.
Soroka P., Polistrategia bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Ujęcie normatywne, Warszawa 2005.
 
25.
Traktat Lizboński, Rozdział 2., Art. 26. i 27., 2009.
 
26.
Wiśniewski B., Zalewski S., Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym, WSA, Bielsko-Biała 2006.
 
Journals System - logo
Scroll to top