PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Już na podstawie samego tytułu książki może nasuwać się pytanie, co autor zamierza wydobyć z tych dwóch pojęć, tj. polityki i strategii bezpieczeństwa? Czy jest tak, że polityka bezpieczeństwa zajmuje się innym obszarem lub zakresem niż strategia bezpieczeństwa? A może chodzi tylko o uporządkowanie w aspekcie aksjologicznym tych określeń i ustalenie kryteriów ich wartościowania. Na podstawie moich doświadczeń i wiedzy oraz prowadzonych dyskusji z wieloma znawcami przedmiotu m.in. na temat polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego, regionalnego, a nawet globalnego, stwierdzam w pełni świadom tego, że nie ma jednoznaczności w tym zakresie. Generalnie poglądy są dwa. Jedni twierdzą, że polityka bezpieczeństwa jest ponad strategią, zaś inni – strategia bezpieczeństwa jest czymś więcej niż polityka.
 
REFERENCJE (26)
1.
Bączek P., Zagrożenie informacyjne, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2005.
 
2.
Beaufre A., Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia, Warszawa 1968.
 
3.
Carl von Clausewitz, O wojnie, Lublin 1995.
 
4.
Cezasz Z., Staden’ller E., Projekty polityczne współczesnego świata, Wrocław 1996.
 
5.
Encyklopedia PWN, Warszawa 2006.
 
6.
Jakubczak R., Bezpieczeństwo narodowe Polski XXI wieku, Bellona, Warszawa 2006.
 
7.
Kubin J., Projektowanie strategii, Kraków 2001.
 
8.
Kuźniar R., Między polityką a strategią, Warszawa 1994.
 
9.
Kuźniar R., Globalizacja i geopolityka, polityka zagraniczna, [w:] „Sprawy międzynarodowe” nr 1, Warszawa 2000.
 
10.
Koziej S., Między pokojem a wojną, [w:] „Polska Zbrojna” nr 33, 1998.
 
11.
Krukowski J., Nowy Konkordat a prawo polskie, Civitas Christiana, Warszawa 1994.
 
12.
Lidel Hart B. H., Strategia działań pośrednich, Warszawa 1959.
 
13.
Łepkowski W., Podstawy strategii wojskowej, AON, Warszawa 2006.
 
14.
Nosal C., Psychologia myślenia i działania menedżera, Kraków 2001.
 
15.
Nowicki W., Podstawy terminologii, PAN, Warszawa 1986.
 
16.
Pietras Z. J., Ład międzynarodowy, Warszawa 2001.
 
17.
Pokruszyński W., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego, WSGE, Józefów 2008.
 
18.
Pokruszyński W., Współczesne bezpieczeństwo narodowe, WSGE, Józefów 2009.
 
19.
Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1981.
 
20.
Słownik wyrazów obcych, Copyright by Liberat 2003.
 
21.
Skibiński F., Rozważania o sztuce wojennej, Warszawa 1959.
 
22.
Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, MON, Warszawa 2007.
 
23.
Strategia Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), Lizbona 2010.
 
24.
Soroka P., Polistrategia bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Ujęcie normatywne, Warszawa 2005.
 
25.
Traktat Lizboński, Rozdział 2., Art. 26. i 27., 2009.
 
26.
Wiśniewski B., Zalewski S., Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym, WSA, Bielsko-Biała 2006.
 
Journals System - logo
Scroll to top