PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
Download (PDF)
 
CHAPTERS
Rozdział I Bezpieczeństwo i jakość życia współczesnego społeczeństwa polskiego
Edukacja na rzecz bezpieczeństwa
Elżbieta Szafrańska, Jerzy Szafrański
55-76
Rozdział II Prawno-finansowe i ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa
Rozdział III Transformacja współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Współpraca i koordynacja służb
KEYWORDS
Journals System - logo
Scroll to top