PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (79-92)
Bezpieczeństwo państwa wobec konfliktu interesów i praw Skarbu Państwa z interesami i prawami jednostki. Konflikt wartości?
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie