PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
ABSTRACT
Visual arts education in pre-school and integrated education has an integrating role in relation to most areas of education. In the early period of mental development, the visual arts, along with speech, become the basic form of expression for children and a factor in the development of creative thinking. This period of children's mental development is called the age of expression in connection with the strong need to express oneself through creative plastic activity. Reasoning then becomes a cognitive activity and artistic expression becomes a basic form of expression. Visual arts education should be a permanent part of teaching and parenting activities. It is especially important at the elementary level when children make a mental breakthrough and cognitive processes intensify. and cognitive processes are intensified, making most of them ready for learning, which gradually becomes their primary form of activity. The main aim of the study is to present visual arts education as one of the one of the most important forms of activity of the pre-school and early school-age child and to indicate that artistic creativity results from the child's psychological needs manifested in all forms of activity and is the driving force behind the development of the young person. Visual creativity is a process of making a difference, the best strategy for guiding development. This assumption compels us to explore the essence of creativity both in terms of creations and works, as well as the developmental mechanisms conditioning the creative process The influence of the first years of life on the later behaviour and actions of an adult is a scientifically proven fact. Young children's creativity is linked to his or her own concrete experience and forms the basis of a research attitude. By drawing, the child tells and explains, at the same time discovers himself and expresses his world; he is by nature a creator. Children's expression is a form of manifestation of the child's creative attitude.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
Dr hab. Lidia Marszałek Dr Krzysztof Dziurzyński Dr Barbara Pietrzak
 
REFERENCES (36)
1.
Denisiuk L., Milicerowa H., Rozwój sprawności motorycznej dzieci, Warszawa 1969.
 
2.
Dudzińska I. (red.), Wychowanie i nauczanie w przedszkolu, Warszawa 1983.
 
3.
Dymara, B., O człowieku trójskrzydłym [w:]: B. Dymara (red.). Dziecko w świecie sztuki, Kraków 2010.
 
4.
Eliot L, Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, Poznań 2003.
 
5.
Hohensee – Ciszewska H., ABC wiedzy o plastyce, Warszawa 1991.
 
6.
Jabłońska A., Techniki plastyczne dla dzieci, Warszawa 2004.
 
7.
Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin1977.
 
8.
Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2005.
 
9.
Kluska A., Zajęcia plastyczne a rozwój przedszkolaka, Bliżej Przedszkola nr 82–83, 2008.
 
10.
Kościelicki S., Współczesna koncepcja wychowania plastycznego, Warszawa 1975.
 
11.
Kubalska-Sulkiewicz K., Bielska-Łach M., Manteuffel – Szarota A., Warszawa 1966.
 
12.
Lam W., Sztuka dziecka i jej naturalny rozwój, Warszawa 1960.
 
13.
Lelonek M., Wróbel T. (red.), Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1-3, Warszawa 1990.
 
14.
Lewis G., Jak wychowywać utalentowane dziecko, Warszawa 1998.
 
15.
Leżańska W., Płóciennik E., Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2021.
 
16.
Lowenfeld V., Brittain W.L., Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, Warszawa 1977.
 
17.
Łapot-Dzierwa K., Techniki plastyczne w pracy z dziećmi, Kraków 2018.
 
18.
Mass V.F., Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, Warszawa 1998.
 
19.
Mazepa-Domagała B., Kompetencje artystyczno-wartościujące nauczycieli wczesnej edukacji w kontekście edukacji kulturalnej i procesu kształcenia plastycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym, Chowanna 2, 93-15, 2013.
 
20.
Natorff A., Wasiuluk K., Wychowanie plastyczne w przedszkolu, Warszawa 1990.
 
21.
Piotrowska-Madej, Żychowicz A., Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci, Gdańsk 2017.
 
22.
Popek S.L., Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, Warszawa 1985.
 
23.
Popek S.L., Psychologia twórczości plastycznej, Kraków 2010.
 
24.
Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Garża G., Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa 1985.
 
25.
Robinson K., Aronica L., Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację, Gliwice 2020.
 
26.
Szmidt K. J., Pedagogika twórczości, Gdańsk 2007.
 
27.
Strelau J., Jurkowski A., Putkiewicz Z., Podstawy psychologii dla nauczycieli, Warszawa 1996.
 
28.
Szewczuk W. (red.), Encyklopedia psychologii, Warszawa 1998.
 
29.
Szuman S., Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka, Warszawa 1990.
 
30.
Taraszkiewicz M., Jak uczyć jeszcze lepiej! Szkoła pełna ludzi, Poznań 2001.
 
31.
Wieczór E., Szmalec J., Brzuzy G., Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka w uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej, Warszawa 2019.
 
32.
Wiśniewska M., Plandowska M., Mikler-Chwastek A., Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka dla studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli wychowania przedszkolnego, Warszawa 2021.
 
33.
Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010.
 
34.
Wójcik E., Encyklopedia młodego artysty, Warszawa 2015.
 
35.
Zawada E., Wychowanie przez sztukę kontekście edukacji plastycznej dziecka w młodszym wieku szkolnym, Bielsko-Biała 2001.
 
36.
Żebrowska M., Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1986.
 
Journals System - logo
Scroll to top