PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
CHAPTERS
Dział I Polskie osiągnięcia na tle Europy: rozkwit małych ojczyzn
47-58
59-74
Dział II Bariery w działalności samorządu
Dział III Wyzwania i szanse stojące przed samorządem terytorialnym w Polsce
253-266