PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (47-58)
Local Government in the Republic of Estonia
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a model of local government in Estonia, which was shaped by gradual reforms, as well as its organization, scope of competences and source of finance. The author highlights problems the local government in Estonia struggles with, inter alia economic deterioration connected with labour migration and the huge municipalities’ stratification
 
REFERENCES (27)
1.
Ferens, A. (1998). Władza lokalna w procesie przejścia do demokracji na przykładzie Polski, Czech, Słowacji i Węgier (wybrane aspekty struktur i procesów). W: A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej. Wrocław.
 
2.
Hydle, J., Rosłonek, A. (2005). Estonia. W: Nowa Dziesiątka Unii Europejskiej. Warszawa.
 
3.
Sozański, J. (1998). Prawa mniejszości narodowych w niepodległej Litwie, Łotwie i Estonii. Warszawa.
 
4.
Jagusiak, B. (2011). Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski. Warszawa.
 
5.
Dąbrowski, K. (2015). Samorząd terytorialny w Republice Estonii. W: M Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej. Warszawa.
 
6.
Runiewicz-Jasińska, R. (2005). Polityka oświatowa państw nadbałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii). Toruń.
 
7.
Regulska, J., Regulski, J. (2000). Reforma samorządowa w Europie Środkowej i Wschodniej – sukcesy i porażki. W: Europa Środkowo-Wschodnia, Region, Państwa i Społeczeństwa w czasie Transformacji, Rybczyńska J.A. (red.). Lublin.
 
8.
Wróbel, S. (2012). Samorząd terytorialny państw europejskich. Różnorodność rozwiązań. Katowice.
 
9.
Niewiadomski, Z. (2011). Samorząd terytorialny. W:, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.) System prawa administracyjnego. T. VI, Podmioty administrujące. Warszawa.
 
10.
Zieliński. J. (2005). Estonia. W: M. Barański (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ustrój, organy władzy, partie polityczne, Katowice.
 
11.
Zieliński, J. (2009). Estonia. W: Barański M. (red.), Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Toruń.
 
12.
Zieliński, J. (2004). Instytucjonalizacja przemian ustrojowych na Litwie, Łotwie i w Estonii. Warszawa, M. Chlewicki, A. Kędzierska, M. Oranowski, Elektroniczna administracja w Estonii, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie. Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium 2010, nr 4.
 
13.
Żebrowski, W. (2004). Współczesne systemy polityczne Litwy, Łotwy i Estonii. Podobieństwa i różnice. Olsztyn.
 
14.
Konstytucja Estonii, tł. z jęz. estońskiego Aarne Puu; wstęp Leszek Garlicki, Piotr Łossowski; Biblioteka Sejmowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.
 
15.
Local Government Council Election Act, https://www.riigiteataja.ee/en... (01.09.2015 r.).
 
16.
 
17.
Law on Riigikogu Elections.
 
19.
Local Self-government: Definitions, its Position in Public Administration and Historical Development.
 
Journals System - logo
Scroll to top