PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (221-234)
The European Committee of the Regions. The participation of local governments through agencies of the European Union in the European integration process
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
After World War II of the twentieth century, the three European Communities, in order to eliminate the causes of conflicts, were established. Already, in the founding treaties there are the first elements of regional policy which was developed then in the late 60’s and 70’s. A new financing programs for regional activities were introduced and already existing programs were adjusted to the needs of regional policy. The breakthrough, however, happened when this one of the youngest policy was introduced to the Single European Acts and to the Treaty of Maastricht. As a result, in 1994, the European Committee of the Regions was created. It is an advisory body for the European Commission, the European Parliament and for the Council. The Committee of the Regions has been equipped with a solid legal basis, including the rules of procedure and the appropriate bodies. The main task of the Committee of the Regions is to develop opinions, resolutions and reports on issues related to regional or local governments. The European Committee of the Regions is a platform for discussion on important regional issues. Thanks to the activities of CoR, other bodies, such as the European Commission, can take more effective action.
 
REFERENCES (14)
1.
Barcik, J., Wentkowska, A. (2008). Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony. Warszawa.
 
2.
Barcz, J., Górka, M.(2009). System instytucjonalny Unii Europejskiej, t. III. Warszawa.
 
3.
Bielecka, M. (2007). Komitet Regionów Unii Europejskiej a integracja europejska. Warszawa.
 
4.
Doliwa-Klepacki ,Z.M. (2005). Integracja Europejska. Łącznie z uczestnictwem Polski w UE i Konstytucją dla Europy. Białystok.
 
5.
Grewiński, M. (2001). Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej. Warszawa.
 
6.
Kienzler, I.(2003).Wspólna polityka regionalna. W: Leksykon Unii Europejskiej, Warszawa, s. 134-135.
 
7.
Naruszewicz, S. (2004). Polityka spójności Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa.
 
8.
Seidel, B., Weidenfels, W., Wessels, W. (1966). Podręcznik integracji europejskiej, Gliwice, s. 266.
 
9.
Sitek, M. (2010). Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego, Józefów.
 
10.
Sitek, M. (1998). Polityka regionalna Unii Europejskiej – jej geneza, rozwój i podstawy prawne. W: Region europejski a polskie województwo. Toruń.
 
11.
Sitek, M. (2011). Samorządy lokalne w świetle polityki regionalne Unii Europejskiej. W: B. Sitek, D. Barańska, K. Naumowicz (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w wybranych krajach UE, Olsztyn.
 
12.
Europejska Karta Samorządu Regionalnego, [dostęp: 2015-07-27], dostępny Online: www. karpacki.pl/pliki/eksr200804124345.doc [2011-04-21].
 
13.
Polski tekst Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, [dostęp: 2015-07-27], dostępny Online: http://www.hfhrpol.waw.pl/plik....
 
14.
Regulamin wewnętrzny KR, [dostęp: 2015-07-27], dostępny Online: http://cor.europa.eu/en/docume....
 
Journals System - logo
Scroll to top