PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
Dział I Polskie osiągnięcia na tle Europy: rozkwit małych ojczyzn
47-58
Referenda lokalne w Polsce w latach 1990-2014
Paulina Siejka-Wieczerzycka
59-74
Dział II Bariery w działalności samorządu
111-134
Dział III Wyzwania i szanse stojące przed samorządem terytorialnym w Polsce