PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
CHAPTERS
I. ENERGIA A INFORMACJA
Inteligentne sieci rozdzielcze i energetyka odnawialna
Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy Zieliński
39-53
Modelowanie numeryczne konstrukcji zasobnika ciepła
Stanisław Gil, Wojciech Bialik, Piotr Mocek
97-105
II. CZŁOWIEK A INFORMACJA
221-233
III. INFORMACJA A DEZINFORMACJA
Terroryzm jako walka informacyjna
Tomasz Aleksandrowicz
341-356
 
REFERENCES (5)
1.
Aleksandrowicz T., Riedel K., Piasecka P., Trendy współczesnego terroryzmu, niepublikowane opracowanie na potrzeby Ministra Spraw Zagranicznych RP.
 
2.
Cieślak M., (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Warszawa 2005.
 
3.
Riedel K., Bezpieczeństwo imprez masowych w dobie zamachów terrorystycznych, tekst przygotowany na konferencję „Badania operacyjne i Systemowe – BOS 2008” Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych, Rembertów 18-20 września 2008.
 
4.
Sepkowski A., Człowiek a przyszłość, Toruń 2005.
 
5.
Sobczak M., Prognozowanie. Teoria, przykłady, zadania, Warszawa 2008.
 
Journals System - logo
Scroll to top