PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (29-37)
Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych w prawie Unii Europejskiej
 
More details
Hide details
1
Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytet Łódzki.
 
 
ABSTRACT
Abstract. Promotion of the renewable energy under the European Law. The European Union is searching for methods of separation of the economic growth from the increasing consumption of energy. The control of the energy consumption in Europe and the increased consumption of the renewable energy together with economy of the energy and the increased energetic effectiveness constitute fundamental elements of the climate and energy package to reduce the greenhouses gases. The sector of the renewable energy is the only energetic sector which is standing out because of a possibility of limiting the emission of greenhouse gases and pollution, use of local and decentralized energy resources and it stimulates the industry of the advanced technology. In this study, in the light of the indicated problems, it has been considered if the binding Union’s legal solutions affect the promotion of the renewable energy and if they contribute to an increase in competitiveness of the EU economy. It results from an analysis of the European Green Book –strategy for the balanced, competitive and safe energy, of directives, especially directive 2009/28/EU on promotion of the renewable energy consumption and of many Commission’s communications that the European Union has not established fully competitive internal markets of energy. The legal provisions concerning support of the renewable energy resources can constitute a factor of the dynamic increase in the mentioned resources in the general energetic balance and contribute to the opening of the market to competitiveness.
 
REFERENCES (9)
1.
Burchard-Dziubi(ska M., Lipi(ska D., Analiza problemu przenoszenia zakładów z sektorów produkujących cement, stal, szkło oraz aluminium poza terytorium Polski i UE na skutek pojawienia si! nowych przeszkód dla przedsiębiorców wynikających.
 
2.
z pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ocena proponowanych mechanizmów zapobiegających temu zjawisku (w:) Pakiet klimatyczno-energetyczny. Analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej, Warszawa 2008.
 
3.
Ledakowicz S., Inwestowanie w energetykę odnawialną, Łódź 2010.
 
4.
Mik C., Wybór podstawy prawnej dyrektyw z zakresu polityki klimatyczno-energetycznej po wejściu w życie traktatu z Lizbony (w:) Pakiet klimatyczno-energetyczny. Analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej, Warszawa 2008.
 
5.
Nowak-Far A., Konstytucyjne procedury koordynacji polityk gospodarczych – reguły tworzenia i utrwalania Unii Gospodarczo-Walutowej (w:) Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 
6.
Nyka M., Zasada zrównoważonego rozwoju w międzynarodowych bilateralnych umowach handlowych (w:) Gospodarcze prawo środowiska, pod red. Ciechanowicz-McLean i Bojar-Fija!kowski T., Gdańsk 2009.
 
7.
Sitek M., Konstytucyjna ochrona środowiska naturalnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej w Polsce, ZNUS nr 12, Szczecin 2000.
 
8.
Szablewski A., Strukturalny aspekt regulacji prokonkurenyjnej w elektroenergetyce, Problemy zarządzania, nr 1, 2008.
 
9.
Szafrański A., Ku liberalizacji rynku energii, Współczesne problemy prawa energetycznego, pod. red. M. Wierzbowskiego i R. Stankiewicza, Warszawa 2010.
 
Journals System - logo
Scroll to top