PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (235-248)
Zielone zamówienia publiczne jako metoda promowania oszczędności energetycznych przy wydatkowaniu środków publicznych
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji , Uniwersytet Łódzki
 
 
 
REFERENCES (11)
1.
Arrowsmith S., Social and Environmental Policie in EC Procurement, Cambridge 2009.
 
2.
Arrowsmith S., The Law of Public and Utilities Procurement, Londyn 2004.
 
3.
Arrowsmith S., The Legality of “Secondary” Procurement Policies under the Treaty of Rome and the Works Directive, Public Procurement Law Review, z.1.1992.
 
4.
Czajkowski T., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2004.
 
5.
Fernandez Martin J.M., The EC Public Procurement Rules: A Critical Analysis, Oxford 1996.
 
6.
Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010.
 
7.
Sołtysińska A., Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Kraków 2006.
 
8.
Sołtysińska A., Instrumentalizacja zamówień publicznych – rozważania na tle unormowań prawa wspólnotowego [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej pod red. S. Biernata, Kraków 2000.
 
9.
Urząd Zamówień Publicznych, Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2009r., www.uzp.gov.pl.
 
10.
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2010-2012, www.uzp.gov.pl.
 
11.
Westphal T., Greening Procurement: an Attempt to Reduce Uncertainity, Public Procurement Law Review, z.8, 1999.
 
Journals System - logo
Scroll to top