PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (357-368)
Rola prognozowania w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym
 
More details
Hide details
1
Dyrektor Centrum Badań Nad Terroryzmem Collegium Civitas
 
 
ABSTRACT
Abstract. The role of forecasting in countering terrorist threats.The essay is dedicated to analysis of foresight and management of threats to national security through prognostication of future trends in his area. The Author discusses issues connected with pro-active and reactive philosophy of terrorism combating, functions of future prognostication and also the role of prognostication within the security system. The article includes also thoughts on future threats to the security of Poland, especially threats by terrorist organization s and other asymmetric threats to national security.
 
REFERENCES (5)
1.
Aleksandrowicz T., Riedel K., Piasecka P., Trendy współczesnego terroryzmu, niepublikowane opracowanie na potrzeby Ministra Spraw Zagranicznych RP.
 
2.
Cieślak M., (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Warszawa 2005.
 
3.
Riedel K., Bezpieczeństwo imprez masowych w dobie zamachów terrorystycznych, tekst przygotowany na konferencję „Badania operacyjne i Systemowe – BOS 2008” Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych, Rembertów 18-20 września 2008.
 
4.
Sepkowski A., Człowiek a przyszłość, Toruń 2005.
 
5.
Sobczak M., Prognozowanie. Teoria, przykłady, zadania, Warszawa 2008.
 
Journals System - logo
Scroll to top