PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (357-368)
Rola prognozowania w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym
 
Więcej
Ukryj
1
Dyrektor Centrum Badań Nad Terroryzmem Collegium Civitas
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (5)
1.
Aleksandrowicz T., Riedel K., Piasecka P., Trendy współczesnego terroryzmu, niepublikowane opracowanie na potrzeby Ministra Spraw Zagranicznych RP.
 
2.
Cieślak M., (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Warszawa 2005.
 
3.
Riedel K., Bezpieczeństwo imprez masowych w dobie zamachów terrorystycznych, tekst przygotowany na konferencję „Badania operacyjne i Systemowe – BOS 2008” Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych, Rembertów 18-20 września 2008.
 
4.
Sepkowski A., Człowiek a przyszłość, Toruń 2005.
 
5.
Sobczak M., Prognozowanie. Teoria, przykłady, zadania, Warszawa 2008.
 
Journals System - logo
Scroll to top