PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
I. ENERGIA A INFORMACJA
Inteligentne sieci rozdzielcze i energetyka odnawialna
Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy Zieliński
39-53
Modelowanie numeryczne konstrukcji zasobnika ciepła
Stanisław Gil, Wojciech Bialik, Piotr Mocek
97-105
II. CZŁOWIEK A INFORMACJA
221-233
III. INFORMACJA A DEZINFORMACJA
Terroryzm jako walka informacyjna
Tomasz Aleksandrowicz
341-356
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pojęcia „energia” i „informacja” są ze sobą połączone wielopłaszczyznowo. Energia stanowi podstawowy element funkcjonowania nowoczesnej i zindustrializowanej społeczności. Energia jest wszechobecna, nawet w bajkach dla dzieci, w których pojawiają się osoby obdarzone nadzwyczajną mocą. Nie można jednak zapomnieć o skończoności źródeł energii, jaką dysponuje człowiek. Stąd konieczne jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz oszczędzania energii lub jej pozyskiwania ze źródeł odnawialnych (wiatr, woda, energia słoneczna). Szczególne znaczenie ma oszczędzanie energii w budynkach, dla których ogrzania i chłodzenia potrzeba przeciętnie w krajach Unii Europejskiej ok. 40% zużywanej energii. Nowe działania podejmowane przez Unię Europejską, także inne ośrodki polityczne na świecie, zmierzające do ograniczenia zużycia energii lub pozyskiwania jej ze źródeł odnawialnych, powiązane są z nowymi techno- logiami, często bardzo drogimi i niedostępnymi dla szerszego grona odbiorców. Stąd ważnym elementem jest informacja o podejmowanych działaniach oraz sposobach oszczędzania energii lub jej pozyskiwania. Energia i informacja są to podstawowe elementy współczesnego systemu bezpieczeństwa społecznego, politycznego i militarnego. Współczesne wojny mają bezpośredni związek z próbą zdominowania kontroli nad konwencjonalnymi źródłami energii. Pokój zaś wymaga zrównoważonego rozwoju dostępu do konwencjonalnych źródeł energii oraz najnowszych technologii jej pozyskiwania.
FINANSOWANIE
Publikacja wydana w ramach realizacji projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
REFERENCJE (5)
1.
Aleksandrowicz T., Riedel K., Piasecka P., Trendy współczesnego terroryzmu, niepublikowane opracowanie na potrzeby Ministra Spraw Zagranicznych RP.
 
2.
Cieślak M., (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Warszawa 2005.
 
3.
Riedel K., Bezpieczeństwo imprez masowych w dobie zamachów terrorystycznych, tekst przygotowany na konferencję „Badania operacyjne i Systemowe – BOS 2008” Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych, Rembertów 18-20 września 2008.
 
4.
Sepkowski A., Człowiek a przyszłość, Toruń 2005.
 
5.
Sobczak M., Prognozowanie. Teoria, przykłady, zadania, Warszawa 2008.
 
Journals System - logo
Scroll to top