PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (221-233)
Dostęp do informacji publicznej a prawna ochrona tajemnicy przedsiębiorcy
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2
Katedra Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
 
 
 
REFERENCJE (6)
1.
Aleksandrowicz T. R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2006.
 
2.
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz praktyczny, Warszawa 2008.
 
3.
Kozłowska – Kalisz P., Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, Zakamycze 2006.
 
4.
Sitniewski P., Jawność informacji o działalności jednostek samorządu terytorialnego, Białystok 2005.
 
5.
Tarnacka K., Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2009.
 
6.
Zaremba M., Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 2009.