PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (221-233)
Dostęp do informacji publicznej a prawna ochrona tajemnicy przedsiębiorcy
 
More details
Hide details
1
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2
Katedra Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Abstract. Access to public information and the right to protect proprietary conÞ dential information of the entrepreneur. Everyone’s right to obtain public information should be considered the standard rule of law in every democratic system. However, that right requires some limitation in speciÞ c areas. Exclusion of the proprietary information of the entrepreneur from public circulation represents one of such exceptions. It has to be underlined that according to the Polish legal system gaining the effective legal protection against disclosure of conÞ dential information requires taking legally described actions by the entrepreneur. In this sense the right to protect conÞ dential proprietary information of the entrepreneur is not absolute. The possible solutions of the conß ict between public interests and interest of the entrepreneur are another key issue in this field.
 
REFERENCES (6)
1.
Aleksandrowicz T. R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2006.
 
2.
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz praktyczny, Warszawa 2008.
 
3.
Kozłowska – Kalisz P., Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, Zakamycze 2006.
 
4.
Sitniewski P., Jawność informacji o działalności jednostek samorządu terytorialnego, Białystok 2005.
 
5.
Tarnacka K., Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2009.
 
6.
Zaremba M., Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 2009.
 
Journals System - logo
Scroll to top