PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (341-356)
Terroryzm jako walka informacyjna
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (17)
1.
Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.
 
2.
Jemioło T., Kisielnicki T., Rajchel K, Sieć jako forma organizacji terrorystycznej, [w:] Cyberterroryzm. Nowe wyzwania XXI wieku, Warszawa 2009.
 
3.
Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Wyd. 3, Warszawa 2006.
 
4.
Liedel K., Mocek S.D., Medialność jako konstytutywne znamię aktu terrorystycznego [w:] Terroryzm w medialnym obrazie świata, (red.), Warszawa 2010.
 
5.
Sitek M., Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, Olsztyn 2007.
 
6.
Szafrański J., Nowy terroryzm [w:] Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody działań terrorystycznych, Szczytno 2007.
 
7.
Sokolewicz W., Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa ze strony terroryzmu międzynarodowego [w:] Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. T. II Bezpieczeństwo. (red.), Warszawa 2010.
 
8.
Zaremba A., Zapała B., Nowy paradygmat bezpieczeństwa na progu XXI wieku in statunascendi [w:] Wymiary bezpieczeństwa na progu XXI wieku. Między teorią a praktyką, Toruń 2010.
 
9.
Błachut J., Gaberle A., Kryminologia, Gdańsk 1999.
 
10.
Bobek – Ostrowska B., Kuś M. (red.), Hiszpania: media masowe i wybory w obliczu terroryzmu, Wrocław 2007.
 
11.
Bolechów B., Terroryzm. Aktorzy, statyści, widzowie. Warszawa 2010.
 
12.
Płudowski T., Internet są a FlexibleTool od Terrorism [w:] Terrorism, Media, Society . (red.), Toruń 2006.
 
13.
Carafano J., Weitz R., Combating Enemies Online: State Sponsore and Terrorist Use of Internet . Backgrounder, The Heritage Foundation, No 2105, February 8, 2008, http://www.heritage.org/Resear....
 
14.
Castells M., Społeczeństwo sieci , Warszawa 2007.
 
15.
Country Report on Terrorism 2008 . US Department of State, Wash. DC, 2009.
 
16.
Downes – LeGuin T., Hoffman B. The Impact of Terrorism on Public Opinion, 1988 to 1989. RAND Corp. MR – 225 – FF/RC, Santa Monica, Cal. 1993.
 
17.
Glucksman A. Dostojewski na Manhattanie: książka o źródłach współczesnego nihilizmu, Warszawa 2003.
 
Journals System - logo
Scroll to top