PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (341-356)
Terroryzm jako walka informacyjna
 
More details
Hide details
1
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 
 
ABSTRACT
Abstract. Terrorism as an information war. The author tries to analyze the phenomenon of terrorism in the field of information war. Terrorists effectively use the environment which is a good place to spread information to the unlimited number of recipients. Moreover, terrorists started to be less dependent from the journalists creating – using Internet – their own media. Therefore the authos notes that terrorism should be treated as a form of information war. It implies that elements, both offensive and defensive, of information war should be the immanent part of the fight against terrorism. Disregarding those elements fosters that terrorists achieve their aims, which can be exemplified by the terrorism attack in Madrid in 2004. The author highlights that the inclusion of the information war to the system of the fight against terrorism is associated with the proactive strategy, which is to prevent the terrorist attack.
 
REFERENCES (17)
1.
Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.
 
2.
Jemioło T., Kisielnicki T., Rajchel K, Sieć jako forma organizacji terrorystycznej, [w:] Cyberterroryzm. Nowe wyzwania XXI wieku, Warszawa 2009.
 
3.
Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Wyd. 3, Warszawa 2006.
 
4.
Liedel K., Mocek S.D., Medialność jako konstytutywne znamię aktu terrorystycznego [w:] Terroryzm w medialnym obrazie świata, (red.), Warszawa 2010.
 
5.
Sitek M., Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, Olsztyn 2007.
 
6.
Szafrański J., Nowy terroryzm [w:] Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody działań terrorystycznych, Szczytno 2007.
 
7.
Sokolewicz W., Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa ze strony terroryzmu międzynarodowego [w:] Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. T. II Bezpieczeństwo. (red.), Warszawa 2010.
 
8.
Zaremba A., Zapała B., Nowy paradygmat bezpieczeństwa na progu XXI wieku in statunascendi [w:] Wymiary bezpieczeństwa na progu XXI wieku. Między teorią a praktyką, Toruń 2010.
 
9.
Błachut J., Gaberle A., Kryminologia, Gdańsk 1999.
 
10.
Bobek – Ostrowska B., Kuś M. (red.), Hiszpania: media masowe i wybory w obliczu terroryzmu, Wrocław 2007.
 
11.
Bolechów B., Terroryzm. Aktorzy, statyści, widzowie. Warszawa 2010.
 
12.
Płudowski T., Internet są a FlexibleTool od Terrorism [w:] Terrorism, Media, Society . (red.), Toruń 2006.
 
13.
Carafano J., Weitz R., Combating Enemies Online: State Sponsore and Terrorist Use of Internet . Backgrounder, The Heritage Foundation, No 2105, February 8, 2008, http://www.heritage.org/Resear....
 
14.
Castells M., Społeczeństwo sieci , Warszawa 2007.
 
15.
Country Report on Terrorism 2008 . US Department of State, Wash. DC, 2009.
 
16.
Downes – LeGuin T., Hoffman B. The Impact of Terrorism on Public Opinion, 1988 to 1989. RAND Corp. MR – 225 – FF/RC, Santa Monica, Cal. 1993.
 
17.
Glucksman A. Dostojewski na Manhattanie: książka o źródłach współczesnego nihilizmu, Warszawa 2003.
 
Journals System - logo
Scroll to top