PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (39-53)
Inteligentne sieci rozdzielcze i energetyka odnawialna
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (15)
1.
Hatziargyriou N., Asano H. Iravani R., Marnay Ch., Microgrids. PE, vol. 5,No.4, 2007, 70-94.
 
2.
Jagoda G., Pamł!a A., Zieliński J.S. Some remarks on microgrids penetration in Polish Distribution networks. 4thEuropean PV-Hybrid and Mini- Grids Conference, May 20th /30th 2008.
 
3.
Matusiak B.2 Pozyskiwanie środków finansowych na budowę lub modernizacje kogeneracyjnych źródeł wytwarzania, rozwój sieci, dystrybucyjnych gazowych i elektrycznych.
 
4.
Matusiak B., Pamuła A., Zieliński J.S., Rola Zarządzania Informatyką i Wiedzą w Procesie Kreowania Wirtualnego Rynku Elektroenergetycznego, XI konferencja: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane styczeń 2008.
 
5.
Matusiak B., Pamuła A., Koncepcje modeli biznesowych z wykorzystaniem rozproszonych źródeł energii. Rynek Energii, 1, luty 2010, 85-90.
 
6.
Matusiak B., Pamuła A., Zieliński J.S., New Idea in Power Networks Development. Selected Problems. Planowanie rozwoju, eksploatacja i zarządzanie w elektroenergetyce. PE 2010 (w druku).
 
7.
Matusiak B., Pamuła A., Zieliński J.S., Technologiczne i inne bariery dla wdrażania OZE i tworzenia nowych modeli biznesowych na krajowym rynku energii. PE 2010 (w druku).
 
8.
Matusiak B., Stołowski J., Modelowanie rynku energii elektrycznej dla potrzeb inwestycyjnych w energetyce, materia!y konferencyjne pod red. J. Gołuchowski, Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, TWZ Katowice 2009, ISBN 978-83-7246-595-5.
 
9.
Matusiak B., Zieliński J.S., Renewable Energy Resources – Partners in Virtual Energy Market. MM.
 
10.
Pamuła A., Zieliński J.S., Sterowanie i systemy informatyczne w mikrosieciach. Rynek Energii, I(III), luty 2009, 63-69.
 
11.
Pamula A., Zieliński J.S., Mikrosieci – racjonalny wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialne. [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym ‘09., Red. J. Gołuchowski i A. Frąckiewicz – Wronka, Katowice 2009, 423-430.
 
12.
Praca zbiorowa: Polityka energetyczna Polski, Strategia do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa projekt z dnia 31.07.2008.
 
13.
Santacana E., Rackliffe G., Tang L., Feng X., Getting Smart. PE, vol.8, No.2, 41-48.
 
14.
SEESGEN-ICT – Supporting Energy EfÞ ciency in Smart GENeration grids through ICT.EU 2009-2011.
 
15.
Zieliński J.S., Rola Teleinformatyki w środowisku sieci inteligentnej. Rynek Energii, 1, luty 2010, 16-19.