PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (39-53)
Inteligentne sieci rozdzielcze i energetyka odnawialna
 
More details
Hide details
1
Katedra Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.
 
 
ABSTRACT
Abstract. Distribution Smart Grids and Renewable Energy. Distribution Smart Grids and Renewable Energy. Aim of the paper is to review selected problems determining electrical energy system development: renewables, microgrids, smart grids, ICT and energy market. All the above mentioned problems need government support not only in Þ nancing but also in legislation which now in Poland is one of the important barrier in these new idea implementing in real world.
 
REFERENCES (15)
1.
Hatziargyriou N., Asano H. Iravani R., Marnay Ch., Microgrids. PE, vol. 5,No.4, 2007, 70-94.
 
2.
Jagoda G., Pamł!a A., Zieliński J.S. Some remarks on microgrids penetration in Polish Distribution networks. 4thEuropean PV-Hybrid and Mini- Grids Conference, May 20th /30th 2008.
 
3.
Matusiak B.2 Pozyskiwanie środków finansowych na budowę lub modernizacje kogeneracyjnych źródeł wytwarzania, rozwój sieci, dystrybucyjnych gazowych i elektrycznych.
 
4.
Matusiak B., Pamuła A., Zieliński J.S., Rola Zarządzania Informatyką i Wiedzą w Procesie Kreowania Wirtualnego Rynku Elektroenergetycznego, XI konferencja: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane styczeń 2008.
 
5.
Matusiak B., Pamuła A., Koncepcje modeli biznesowych z wykorzystaniem rozproszonych źródeł energii. Rynek Energii, 1, luty 2010, 85-90.
 
6.
Matusiak B., Pamuła A., Zieliński J.S., New Idea in Power Networks Development. Selected Problems. Planowanie rozwoju, eksploatacja i zarządzanie w elektroenergetyce. PE 2010 (w druku).
 
7.
Matusiak B., Pamuła A., Zieliński J.S., Technologiczne i inne bariery dla wdrażania OZE i tworzenia nowych modeli biznesowych na krajowym rynku energii. PE 2010 (w druku).
 
8.
Matusiak B., Stołowski J., Modelowanie rynku energii elektrycznej dla potrzeb inwestycyjnych w energetyce, materia!y konferencyjne pod red. J. Gołuchowski, Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, TWZ Katowice 2009, ISBN 978-83-7246-595-5.
 
9.
Matusiak B., Zieliński J.S., Renewable Energy Resources – Partners in Virtual Energy Market. MM.
 
10.
Pamuła A., Zieliński J.S., Sterowanie i systemy informatyczne w mikrosieciach. Rynek Energii, I(III), luty 2009, 63-69.
 
11.
Pamula A., Zieliński J.S., Mikrosieci – racjonalny wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialne. [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym ‘09., Red. J. Gołuchowski i A. Frąckiewicz – Wronka, Katowice 2009, 423-430.
 
12.
Praca zbiorowa: Polityka energetyczna Polski, Strategia do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa projekt z dnia 31.07.2008.
 
13.
Santacana E., Rackliffe G., Tang L., Feng X., Getting Smart. PE, vol.8, No.2, 41-48.
 
14.
SEESGEN-ICT – Supporting Energy EfÞ ciency in Smart GENeration grids through ICT.EU 2009-2011.
 
15.
Zieliński J.S., Rola Teleinformatyki w środowisku sieci inteligentnej. Rynek Energii, 1, luty 2010, 16-19.
 
Journals System - logo
Scroll to top