PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (13-27)
Identyfikacja barier i problemów związanych z polską energetyką odnawialną jako wybór relewantnej informacji dla rządu, społeczeństwa i gospodarki
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Budownictwa Ogólnego, Politechnika Warszawska
2
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski.
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (3)
1.
Sokołowski M.M., (R)ewolucja w komunikacji. Wprowadzenie do medioznawstwa, Warszawa 2010.
 
2.
Sokołowski M. M., W stron! polskiej polityki klimatyczno – energetycznej [w:] Polska polityka energetyczna- wczoraj, dziś, jutro, Warszawa 2010.
 
3.
Żmijewski K., Sokolowski M. M., Analiza zapisów Mapy Drogowej Efektywności. Efektywnie o energetyce. Energia i Budynek, 2010.
 
Journals System - logo
Scroll to top