PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (213-219)
Urbanizacja i jakość życia. W poszukiwaniu miasta na miarę człowieka
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (3)
1.
Gravango F, Urbanistica e qualita Della vita; verso una citta a misura d’uomo, Bioetica e cultura 2 (2008).
 
2.
Sitek M., Wpływ ochrony zbiorników wodnych na jakość usług turystycznych, [w:] Prawo do Ŝycia a jakość Ŝycia w wielokulturowej Europie, Materiały V Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, Olsztyn 30-31 maja 2005r., Olsztyn-Bari 2007.
 
3.
Sitek M., Turystyka seksualna. Mit czy rzeczywiste zagroŜenia bezpieczeństwa społecznego z perspektywy Polski i Unii Europejkiej [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne. Stan obecny oraz perspektywy zmian, Józefów 2009 r.
 
Journals System - logo
Scroll to top